(bv: 020112050, 990026004, 099699010, 990003021, 109599010, 059899033, 109699010, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990017042) met declaratienummer (14D721)

Complexe behandeling van pasgeborene (31 tot maximaal 45 verpleegligdagen) bij Neonatologie


Prijs van: Complexe behandeling van pasgeborene (31 tot maximaal 45 verpleegligdagen) bij NeonatologieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 37 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 43 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 17 509,31 Honorarium Specialisten: EUR 1 702,51 (declaratiecode: 14D721)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,567%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.37,33100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39950Exsanguinatie-transfusie, wissel transfusie eerste behandeling.167%
39951Exsanguinatie- of wisseltransfusie, vervolg behandeling.967%
39680Perifeer infuus inbrengen.233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).1,67100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,67100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).7100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.13100%
70715Trombocyten tellen4,33100%
70442Natrium2,67100%
70689C-reactive proteinen (CRP)3100%
70421Fosfaat2,567%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.367%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,567%
70716Reticulocyten tellen4,567%
74896Alkalische fosfatase2,567%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).167%
70443Kalium267%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)267%
70718Differentiele telling (machinaal)833%
70469Magnesium133%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed133%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.333%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).133%
70116Ureum133%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.133%
70717Differentiele telling (hand)133%
70419Kreatinine133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,67100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief433%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.133%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)133%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch833%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch133%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd533%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.333%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig133%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72878Coffeine, kwantitatief, chromatografisch.167%
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.633%
193003Kinderfysiotherapie933%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd225%
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,33100%
;