(bv: 990027132, 990004052, 990916007, 079499012, 990716003, 991416021, 131999125, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990022039) met declaratienummer (14D733)

Basisbehandeling met extra medische component(en) en medicatieafbouw bij Astma


Prijs van: Basisbehandeling met extra medische component(en) en medicatieafbouw bij AstmaKenmerken behandeling

(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 46 661,03Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190218Verpleegdag.100,67100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193240Module coping uitgebreid - longastmacentra.95100%
193217Module systeemproblematiek basis - longastmacentra.102,67100%
193200Module fysieke fitheid basis - longastmacentra.60100%
193225Module medicatie afbouw - longastmacentra.3,33100%
193209Module exacerbatiemanagement basis - longastmacentra.16,67100%
193202Module beweeggedrag in de dagelijkse praktijk - longastmacentra.138,33100%
193211Module exacerbatie - longastmacentra.4,67100%
193292Assessment - longastmacentra.1100%
193220Module coping basis - longastmacentra.54,67100%
193205Module voeding basis - longastmacentra.7,67100%
193215Module medicatie en inhalatie basis - longastmacentra.47,33100%
193207Module dyspneumanagement basis - longastmacentra.5,33100%
193216Module medicatie en inhalatie aanvullend - longastmacentra.21100%
193241Module blessurebehandeling - longastmacentra.1567%
193218Module systeemproblematiek uitgebreid - longastmacentra.4867%
193231Module allergie, eczeem - longastmacentra.343,567%
193233Module dyspneu uitgebreid, ademregulatie - longastmacentra.6667%
193234Module allergie, voeding - longastmacentra.1167%
193222Module stemmingsproblematiek - longastmacentra.6933%
193208Module dyspneu uitgebreid, IMT - longastmacentra.8433%
193221Module acceptatie en verwerkingsproblematiek - longastmacentra.3633%
;