(bv: 979001221, 979002160, 020108126, 019999035, 020110007, 020108136, 140301023, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990022059) met declaratienummer (14D753)

Basisbehandeling met aanvullende behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij Astma


Prijs van: Basisbehandeling met aanvullende behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij AstmaKenmerken behandeling

(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 33 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 37 295,08Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190218Verpleegdag.90,19100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193209Module exacerbatiemanagement basis - longastmacentra.5,03100%
193200Module fysieke fitheid basis - longastmacentra.158,84100%
193217Module systeemproblematiek basis - longastmacentra.5,78100%
193205Module voeding basis - longastmacentra.7,13100%
193202Module beweeggedrag in de dagelijkse praktijk - longastmacentra.45,44100%
193207Module dyspneumanagement basis - longastmacentra.13,09100%
193215Module medicatie en inhalatie basis - longastmacentra.46,81100%
193292Assessment - longastmacentra.1100%
193220Module coping basis - longastmacentra.52,97100%
193216Module medicatie en inhalatie aanvullend - longastmacentra.36,0794%
193241Module blessurebehandeling - longastmacentra.58,0484%
193210Module exacerbatiemanagement uitgebreid - longastmacentra.2,8269%
193201Module fysieke fitheid uitgebreid - longastmacentra.23,4366%
193240Module coping uitgebreid - longastmacentra.49,7666%
193221Module acceptatie en verwerkingsproblematiek - longastmacentra.14,9456%
193206Module voeding aanvullend, gewichtsstoornis - longastmacentra.6,2953%
193211Module exacerbatie - longastmacentra.36,1253%
193233Module dyspneu uitgebreid, ademregulatie - longastmacentra.26,3644%
193204Module watertherapie - longastma centra.19,0841%
193225Module medicatie afbouw - longastmacentra.7,7538%
193203Module aanvullende buitensporten individueel - longastmacentra.16,9134%
193237Module dyspneu uitgebreid, mucus en sputum en hoest - longastmacentra.14,5722%
193218Module systeemproblematiek uitgebreid - longastmacentra.3319%
193231Module allergie, eczeem - longastmacentra.33,216%
193208Module dyspneu uitgebreid, IMT - longastmacentra.10,816%
193222Module stemmingsproblematiek - longastmacentra.70,513%
193219Module ziektecognities - longastmacentra.639%
;