(bv: 199299037, 020107047, 029199243, 059899038, 979001214, 119599010, 131999045, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990022061) met declaratienummer (14D755)

Verpleegligdagen (basisbehandeling) bij Astma


Prijs van: Verpleegligdagen (basisbehandeling) bij AstmaKenmerken behandeling

(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 4 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 27 629,50Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190218Verpleegdag.71,67100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193216Module medicatie en inhalatie aanvullend - longastmacentra.16100%
193209Module exacerbatiemanagement basis - longastmacentra.4100%
193200Module fysieke fitheid basis - longastmacentra.178,28100%
193217Module systeemproblematiek basis - longastmacentra.4,06100%
193205Module voeding basis - longastmacentra.4,06100%
193202Module beweeggedrag in de dagelijkse praktijk - longastmacentra.50100%
193292Assessment - longastmacentra.1100%
193220Module coping basis - longastmacentra.18,11100%
193207Module dyspneumanagement basis - longastmacentra.7,83100%
193215Module medicatie en inhalatie basis - longastmacentra.37,28100%
193210Module exacerbatiemanagement uitgebreid - longastmacentra.2,2978%
193241Module blessurebehandeling - longastmacentra.55,1572%
193211Module exacerbatie - longastmacentra.20,2250%
193240Module coping uitgebreid - longastmacentra.733%
193206Module voeding aanvullend, gewichtsstoornis - longastmacentra.6,1733%
193201Module fysieke fitheid uitgebreid - longastmacentra.7,628%
193204Module watertherapie - longastma centra.7,522%
193233Module dyspneu uitgebreid, ademregulatie - longastmacentra.3122%
193221Module acceptatie en verwerkingsproblematiek - longastmacentra.7,522%
193237Module dyspneu uitgebreid, mucus en sputum en hoest - longastmacentra.817%
193234Module allergie, voeding - longastmacentra.511%
193203Module aanvullende buitensporten individueel - longastmacentra.15,511%
193208Module dyspneu uitgebreid, IMT - longastmacentra.13,511%
193222Module stemmingsproblematiek - longastmacentra.186%
193231Module allergie, eczeem - longastmacentra.366%
193219Module ziektecognities - longastmacentra.96%
;