(bv: 029499053, 029799021, 170901053, 199299073, 069899204, 990316070, 120701013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990022071) met declaratienummer (14D762)

Basisbehandeling met extra medische component(en) en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij COPD


Prijs van: Basisbehandeling met extra medische component(en) en behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij COPDKenmerken behandeling

(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 31 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 43 373,34Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190218Verpleegdag.92,17100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193292Assessment - longastmacentra.1100%
193209Module exacerbatiemanagement basis - longastmacentra.16,5100%
193200Module fysieke fitheid basis - longastmacentra.113,5100%
193214Module dagbesteding uitbreiding - longastmacentra.39,83100%
193205Module voeding basis - longastmacentra.6100%
193237Module dyspneu uitgebreid, mucus en sputum en hoest - longastmacentra.59,33100%
193220Module coping basis - longastmacentra.82,33100%
193215Module medicatie en inhalatie basis - longastmacentra.90,83100%
193211Module exacerbatie - longastmacentra.58,17100%
193202Module beweeggedrag in de dagelijkse praktijk - longastmacentra.10,17100%
193207Module dyspneumanagement basis - longastmacentra.89,83100%
193212Module functionele training basis - longastmacentra.49,33100%
193233Module dyspneu uitgebreid, ademregulatie - longastmacentra.33100%
193217Module systeemproblematiek basis - longastmacentra.22,67100%
193206Module voeding aanvullend, gewichtsstoornis - longastmacentra.27,683%
193240Module coping uitgebreid - longastmacentra.38,283%
193216Module medicatie en inhalatie aanvullend - longastmacentra.16,683%
193213Module functionele training uitgebreid - longastmacentra.30,7567%
193221Module acceptatie en verwerkingsproblematiek - longastmacentra.27,7567%
193232Module opstart zeer laag belastbaar ADL (ziekte) - longastmacentra.5,2567%
193219Module ziektecognities - longastmacentra.3550%
193201Module fysieke fitheid uitgebreid - longastmacentra.11650%
193241Module blessurebehandeling - longastmacentra.2850%
193203Module aanvullende buitensporten individueel - longastmacentra.1850%
193208Module dyspneu uitgebreid, IMT - longastmacentra.3650%
193223Module rookstop - longastmacentra.46,533%
193234Module allergie, voeding - longastmacentra.333%
193210Module exacerbatiemanagement uitgebreid - longastmacentra.933%
193225Module medicatie afbouw - longastmacentra.1433%
193222Module stemmingsproblematiek - longastmacentra.1533%
193204Module watertherapie - longastma centra.2617%
193224Module arbeidsreintegratie - longastmacentra.1817%
;