(bv: 109699010, 020108115, 990089089, 099799036, 099699011, 090301015, 990030017, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990022078) met declaratienummer (14D769)

Basisbehandeling met psychosociale behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij COPD


Prijs van: Basisbehandeling met psychosociale behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal 6 verpleegligdagen) bij COPDKenmerken behandeling

(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 23 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 19 902,48Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190090Dagverpleging.57,33100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193292Assessment - longastmacentra.1100%
193217Module systeemproblematiek basis - longastmacentra.26100%
193206Module voeding aanvullend, gewichtsstoornis - longastmacentra.14100%
193212Module functionele training basis - longastmacentra.65,67100%
193200Module fysieke fitheid basis - longastmacentra.181,67100%
193207Module dyspneumanagement basis - longastmacentra.92,67100%
193202Module beweeggedrag in de dagelijkse praktijk - longastmacentra.130100%
193219Module ziektecognities - longastmacentra.25100%
193220Module coping basis - longastmacentra.46100%
193209Module exacerbatiemanagement basis - longastmacentra.19,33100%
193215Module medicatie en inhalatie basis - longastmacentra.22,33100%
193205Module voeding basis - longastmacentra.4100%
193222Module stemmingsproblematiek - longastmacentra.3067%
193218Module systeemproblematiek uitgebreid - longastmacentra.4267%
193223Module rookstop - longastmacentra.27,567%
193213Module functionele training uitgebreid - longastmacentra.34,567%
193204Module watertherapie - longastma centra.23,567%
193210Module exacerbatiemanagement uitgebreid - longastmacentra.3067%
193208Module dyspneu uitgebreid, IMT - longastmacentra.3433%
193233Module dyspneu uitgebreid, ademregulatie - longastmacentra.633%
193214Module dagbesteding uitbreiding - longastmacentra.2133%
193240Module coping uitgebreid - longastmacentra.6333%
193221Module acceptatie en verwerkingsproblematiek - longastmacentra.5033%
;