(bv: 029399034, 060607012, 109599006, 099799006, 179799016, 149599015, 181105010, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990026014) met declaratienummer (15D228)

Meer dan 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - Eerste contact) bij allergologie


Prijs van: Meer dan 2 testen (met meer dan twee polikliniekbezoeken - Eerste contact) bij allergologieKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 438 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 865,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,13100%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0551%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0148%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39930Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s) tbv patiŽnten met chronische aspecifieke luchtwegenaandoeningen dmv scarificaties of intracutane injecties.1,9895%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,849%
39061Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests.1,1727%
39935Rhinomanometrisch onderzoek naar de invloed van allergenen door middel van inhalatie-provocatietesten, onafhankelijk van het aantal allergenen.1,3725%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,1825%
39933Histamine (acethylcholine) provocatietest. Spirografisch onderzoek ter bepaling van de prikkelbaarheidsdrempel van de luchtwegen door middel van inhalatie-provocatietest(s).1,0220%
39060Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 10 tests.1,189%
39931Spirografisch onderzoek naar de invloed van allergenen door middel van inhalatie-provocatie testen, onafhankelijk van het aantal allergenen.1,169%
39934Neushistaminedrempel rhinomanometrisch onderzoek ter bepaling van prikkelbaarheidsdrempel (aspecifieke prikkelbaarheid) van luchtwegen c.q. van neusslijmvlies dmv inhalatie-provocatietest(en).1,038%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39969Voortgezette desensibilisatie-behandelingen ongeacht de frequentie van de verrichtingen per tijdseenheid. Honorering op basis van de toegediende desensibilisatie injecties.4,449%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,4754%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)7,1150%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,0433%
70476Immunoglobuline, elk1,0631%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,0213%
70718Differentiele telling (machinaal)1,0411%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)2,537%
70703Bezinkingssnelheid16%
70419Kreatinine15%
74896Alkalische fosfatase15%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,045%
70116Ureum15%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,045%
72573Thyrotrofine (TSH)14%
70715Trombocyten tellen14%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,474%
74891ALAT, SGPT, Transaminase13%
70714Eosinofielen tellen1,063%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,253%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,063%
70443Kalium13%
70489ASAT, SGOT, transaminase13%
70442Natrium13%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,083%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,213%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,1319%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,348%
;