(bv: 150101003, 020108162, 990516014, 020108191, 020109106, 029299026, 099699076, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990026023) met declaratienummer (15D235)

Maximaal 2 testen (Consult op de polikliniek - Vervolg contact) bij allergologie


Prijs van: Maximaal 2 testen (Consult op de polikliniek - Vervolg contact) bij allergologieKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3712 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 230,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,25100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39930Onderzoek gevoeligheid allergenen dmv huidtest(s) tbv patiŽnten met chronische aspecifieke luchtwegenaandoeningen dmv scarificaties of intracutane injecties.1,0915%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.1,015%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,014%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,054%
39061Contact-allergisch onderzoek voor diagnostiek van allergische huidaandoeningen door middel van reeksen, serie van tenminste 20 tests.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)5,2411%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,1810%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,095%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,854%
70715Trombocyten tellen1,114%
70419Kreatinine1,553%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,083%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,13%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,093%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1,153%
74896Alkalische fosfatase1,13%
70718Differentiele telling (machinaal)1,13%
70703Bezinkingssnelheid1,052%
74801Eiwit1,092%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,082%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,122%
72573Thyrotrofine (TSH)1,032%
70476Immunoglobuline, elk1,182%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,3724%
;