(bv: 099699031, 020110015, 069599037, 979001167, 979001234, 020107055, 060607004, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990027145) met declaratienummer (14D788)

Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (141 tot maximaal 270 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie


Prijs van: Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (141 tot maximaal 270 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij RevalidatieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 103 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 162 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 45 178,53 Honorarium Specialisten: EUR 0,68 (declaratiecode: 14D788)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.4,6514%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.103,35100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190857Ergotherapie - revalidatie297,43100%
190856Fysiotherapie - revalidatie563,48100%
190859Maatschappelijk werk - revalidatie77,1599%
190855Arts - revalidatie171,2399%
190881Fysiotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie31,6395%
190884Ergotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie31,5894%
190890Maatschappelijk werk - patiŽntbespreking - revalidatie19,4894%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie29,6493%
190891Maatschappelijk werk - schriftelijke rapportage - revalidatie22,2585%
190862Activiteiten begeleiding - revalidatie175,5884%
190863Bewegingsagoog/sportbegeleiding - revalidatie143,0981%
190929Therapie assistenten - revalidatie269,9180%
190893Psychologie - patiŽntbespreking - revalidatie11,6679%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie31,8772%
190900Activiteiten begeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie13,6162%
190886Ergotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie25,1659%
190860Psychologie - revalidatie40,459%
190866DiŽtetiek - revalidatie20,2953%
190899Activiteiten begeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie9,8753%
190903Bewegingsagoog/sportbegeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie11,3947%
190871Niet klinische verpleging - revalidatie81,0342%
190933Geestelijke verzorging - revalidatie22,7639%
190877Klinische verpleging - decubitus wondverzorging - revalidatie.87,7839%
190894Psychologie - schriftelijke rapportage - revalidatie15,5736%
190902Bewegingsagoog/sportbegeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie6,6530%
190912DiŽtetiek - schriftelijke rapportage - revalidatie5,8926%
190901Activiteiten begeleiding - testen, analyse, adaptatie - revalidatie17,2124%
190883Fysiotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie8,4119%
190895Psychologie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie11,1918%
190887Logopedie - patiŽntbespreking - revalidatie9,1218%
190858Logopedie - revalidatie15,915%
190914Muziektherapie - patiŽntbespreking - revalidatie6,3514%
190931Therapie assistenten - schriftelijke rapportage - revalidatie13,7413%
190869Cognitief trainer - revalidatie428,7413%
190878Klinische verpleging - mictie en defaecatie regulering - revalidatie.20,9513%
190911DiŽtetiek - patiŽntbespreking - revalidatie5,7813%
190934Geestelijke verzorging - patiŽntbespreking - revalidatie4,8313%
190892Maatschappelijk werk - testen, analyse, adaptatie - revalidatie7,0613%
190908Hydrotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie6,7813%
190930Therapie assistenten - patiŽntbespreking - revalidatie14,3512%
190865Hydrotherapie - revalidatie36,7511%
190909Hydrotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie3,9311%
190867Muziektherapie - revalidatie41,7910%
190926Niet klinische verpleging - patiŽntbespreking - revalidatie5,558%
190932Therapie assistenten - testen, analyse, adaptatie - revalidatie68%
190880Klinische verpleging - infusies verzorgen (waaronder perifeerinfuus, CVC en TPV) - revalidatie.52,278%
190927Niet klinische verpleging - schriftelijke rapportage - revalidatie15,17%
190915Muziektherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie6,566%
190904Bewegingsagoog/sportbegeleiding - testen, analyse, adaptatie - revalidatie86%
190936Geestelijke verzorging - testen, analyse, adaptatie - revalidatie2,834%
190868Psychologisch medewerker - revalidatie99,64%
190888Logopedie - schriftelijke rapportage - revalidatie5,44%
190879Klinische verpleging - ademhaling ondersteuning (zuurstof geven, airstacken (longvolume op peil houden), longen uitzuigen) - revalidatie.116,24%
190916Muziektherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie23%
190913DiŽtetiek - testen, analyse, adaptatie - revalidatie8,753%
190935Geestelijke verzorging - schriftelijke rapportage - revalidatie15,53%
190919Psychologisch medewerker - testen, analyse, adaptatie - revalidatie34,753%
190918Psychologisch medewerker - schriftelijke rapportage - revalidatie13,672%
;