(bv: 029099004, 020109038, 990416058, 119499070, 029899003, 099899046, 020108171, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990027146) met declaratienummer (14D789)

Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (52 tot maximaal 140 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie


Prijs van: Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (52 tot maximaal 140 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij RevalidatieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 58 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 163 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 24 060,20 Honorarium Specialisten: EUR 1,00 (declaratiecode: 14D789)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,179%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.58,2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190857Ergotherapie - revalidatie155,3100%
190856Fysiotherapie - revalidatie303,67100%
190855Arts - revalidatie77,3499%
190859Maatschappelijk werk - revalidatie42,8398%
190881Fysiotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie14,3286%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie20,5385%
190884Ergotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie14,6483%
190890Maatschappelijk werk - patiŽntbespreking - revalidatie11,1381%
190862Activiteiten begeleiding - revalidatie83,8479%
190891Maatschappelijk werk - schriftelijke rapportage - revalidatie14,277%
190863Bewegingsagoog/sportbegeleiding - revalidatie64,2274%
190929Therapie assistenten - revalidatie127,0767%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie21,5962%
190893Psychologie - patiŽntbespreking - revalidatie7,1759%
190900Activiteiten begeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie7,6457%
190871Niet klinische verpleging - revalidatie61,9551%
190886Ergotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie19,1750%
190866DiŽtetiek - revalidatie15,2249%
190899Activiteiten begeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie5,3246%
190860Psychologie - revalidatie35,2943%
190894Psychologie - schriftelijke rapportage - revalidatie10,1335%
190903Bewegingsagoog/sportbegeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie6,5835%
190912DiŽtetiek - schriftelijke rapportage - revalidatie6,6230%
190877Klinische verpleging - decubitus wondverzorging - revalidatie.49,9228%
190933Geestelijke verzorging - revalidatie1526%
190926Niet klinische verpleging - patiŽntbespreking - revalidatie5,0516%
190902Bewegingsagoog/sportbegeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie4,4816%
190901Activiteiten begeleiding - testen, analyse, adaptatie - revalidatie8,9516%
190911DiŽtetiek - patiŽntbespreking - revalidatie5,6315%
190927Niet klinische verpleging - schriftelijke rapportage - revalidatie4,8712%
190883Fysiotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie6,8611%
190869Cognitief trainer - revalidatie183,8510%
190895Psychologie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie9,5410%
190858Logopedie - revalidatie21,3810%
190932Therapie assistenten - testen, analyse, adaptatie - revalidatie12,3810%
190887Logopedie - patiŽntbespreking - revalidatie6,7710%
190867Muziektherapie - revalidatie30,3810%
190931Therapie assistenten - schriftelijke rapportage - revalidatie7,099%
190915Muziektherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie109%
190880Klinische verpleging - infusies verzorgen (waaronder perifeerinfuus, CVC en TPV) - revalidatie.39,18%
190930Therapie assistenten - patiŽntbespreking - revalidatie4,98%
190914Muziektherapie - patiŽntbespreking - revalidatie2,677%
190878Klinische verpleging - mictie en defaecatie regulering - revalidatie.29,337%
190865Hydrotherapie - revalidatie206%
190904Bewegingsagoog/sportbegeleiding - testen, analyse, adaptatie - revalidatie18,256%
190888Logopedie - schriftelijke rapportage - revalidatie6,256%
190934Geestelijke verzorging - patiŽntbespreking - revalidatie3,865%
190928Niet klinische verpleging - testen, analyse, adaptatie - revalidatie31,175%
190892Maatschappelijk werk - testen, analyse, adaptatie - revalidatie2,175%
190879Klinische verpleging - ademhaling ondersteuning (zuurstof geven, airstacken (longvolume op peil houden), longen uitzuigen) - revalidatie.112,175%
190935Geestelijke verzorging - schriftelijke rapportage - revalidatie2,84%
190908Hydrotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie3,84%
190909Hydrotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie2,44%
;