(bv: 069899231, 099699064, 099699015, 189999008, 020109007, 192001072, 029799049, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990027148) met declaratienummer (14D791)

Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (meer dan 551 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie


Prijs van: Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (meer dan 551 uren) (op de polikliniek of tot maximaal 14 verpleegligdagen) bij RevalidatieKenmerken behandeling

(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 47 142,29Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
Geen zorgactiviteiten gevonden bij dit Zorgproduct
;