(bv: 011301003, 040401009, 029999044, 990416040, 020109080, 069899243, 149999030, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990027164) met declaratienummer (14D807)

Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (40 tot maximaal 123 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie


Prijs van: Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (40 tot maximaal 123 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij RevalidatieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 44 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 250 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 19 248,02 Honorarium Specialisten: EUR 1,71 (declaratiecode: 14D807)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9516%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0410%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.44,38100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190856Fysiotherapie - revalidatie223,09100%
190857Ergotherapie - revalidatie151,0499%
190859Maatschappelijk werk - revalidatie39,7797%
190855Arts - revalidatie62,0797%
190881Fysiotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie18,9389%
190884Ergotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie1786%
190890Maatschappelijk werk - patiŽntbespreking - revalidatie10,2285%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie20,2283%
190862Activiteiten begeleiding - revalidatie66,5678%
190863Bewegingsagoog/sportbegeleiding - revalidatie43,5874%
190893Psychologie - patiŽntbespreking - revalidatie7,8969%
190929Therapie assistenten - revalidatie106,4764%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie17,5164%
190891Maatschappelijk werk - schriftelijke rapportage - revalidatie9,0963%
190860Psychologie - revalidatie25,2954%
190866DiŽtetiek - revalidatie16,4249%
190900Activiteiten begeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie8,8749%
190886Ergotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie17,3447%
190899Activiteiten begeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie6,0646%
190871Niet klinische verpleging - revalidatie44,3339%
190894Psychologie - schriftelijke rapportage - revalidatie11,3338%
190887Logopedie - patiŽntbespreking - revalidatie8,1737%
190858Logopedie - revalidatie31,2736%
190902Bewegingsagoog/sportbegeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie6,4327%
190912DiŽtetiek - schriftelijke rapportage - revalidatie6,3426%
190903Bewegingsagoog/sportbegeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie7,4725%
190933Geestelijke verzorging - revalidatie9,524%
190888Logopedie - schriftelijke rapportage - revalidatie9,7317%
190869Cognitief trainer - revalidatie148,917%
190911DiŽtetiek - patiŽntbespreking - revalidatie6,9517%
190865Hydrotherapie - revalidatie35,4315%
190878Klinische verpleging - mictie en defaecatie regulering - revalidatie.53,8214%
190877Klinische verpleging - decubitus wondverzorging - revalidatie.42,6313%
190867Muziektherapie - revalidatie26,1710%
190914Muziektherapie - patiŽntbespreking - revalidatie7,1310%
190926Niet klinische verpleging - patiŽntbespreking - revalidatie5,239%
190880Klinische verpleging - infusies verzorgen (waaronder perifeerinfuus, CVC en TPV) - revalidatie.70,199%
190901Activiteiten begeleiding - testen, analyse, adaptatie - revalidatie6,68%
190883Fysiotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie10,428%
190930Therapie assistenten - patiŽntbespreking - revalidatie5,328%
190868Psychologisch medewerker - revalidatie43,947%
190895Psychologie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie10,447%
190892Maatschappelijk werk - testen, analyse, adaptatie - revalidatie2,697%
190919Psychologisch medewerker - testen, analyse, adaptatie - revalidatie23,866%
190918Psychologisch medewerker - schriftelijke rapportage - revalidatie19,755%
190864Therapeutische peuterleiders - revalidatie73,55%
190915Muziektherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie5,835%
190936Geestelijke verzorging - testen, analyse, adaptatie - revalidatie2,275%
190931Therapie assistenten - schriftelijke rapportage - revalidatie5,185%
190920Cognitief trainer - patiŽntbespreking - revalidatie5,14%
190861Orthopedagogie - revalidatie30,64%
190916Muziektherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie4,674%
190927Niet klinische verpleging - schriftelijke rapportage - revalidatie94%
190879Klinische verpleging - ademhaling ondersteuning (zuurstof geven, airstacken (longvolume op peil houden), longen uitzuigen) - revalidatie.393%
190904Bewegingsagoog/sportbegeleiding - testen, analyse, adaptatie - revalidatie93%
190905Therapeutische peuterleiders - patiŽntbespreking - revalidatie6,753%
190896Orthopedagogie - patiŽntbespreking - revalidatie14,863%
190913DiŽtetiek - testen, analyse, adaptatie - revalidatie3,293%
190932Therapie assistenten - testen, analyse, adaptatie - revalidatie5,673%
190889Logopedie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie93%
190934Geestelijke verzorging - patiŽntbespreking - revalidatie2,22%
190935Geestelijke verzorging - schriftelijke rapportage - revalidatie3,62%
;