(bv: 049799011, 149899010, 099899040, 120401010, 990035013, 039999023, 990004030, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990027170) met declaratienummer (14D813)

Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (224 tot maximaal 429 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie


Prijs van: Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (224 tot maximaal 429 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij RevalidatieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 132 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 165 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 62 491,11 Honorarium Specialisten: EUR 0,50 (declaratiecode: 14D813)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,1428%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.131,68100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190857Ergotherapie - revalidatie480,04100%
190855Arts - revalidatie203,79100%
190856Fysiotherapie - revalidatie811100%
190859Maatschappelijk werk - revalidatie119,9599%
190881Fysiotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie48,8798%
190884Ergotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie41,9897%
190890Maatschappelijk werk - patiŽntbespreking - revalidatie23,2695%
190893Psychologie - patiŽntbespreking - revalidatie11,8489%
190929Therapie assistenten - revalidatie381,7688%
190891Maatschappelijk werk - schriftelijke rapportage - revalidatie25,8686%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie33,9486%
190863Bewegingsagoog/sportbegeleiding - revalidatie166,1984%
190860Psychologie - revalidatie51,1580%
190878Klinische verpleging - mictie en defaecatie regulering - revalidatie.313,5379%
190862Activiteiten begeleiding - revalidatie181,9675%
190886Ergotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie49,5969%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie32,666%
190871Niet klinische verpleging - revalidatie70,3963%
190894Psychologie - schriftelijke rapportage - revalidatie17,6261%
190866DiŽtetiek - revalidatie26,8958%
190877Klinische verpleging - decubitus wondverzorging - revalidatie.119,6154%
190899Activiteiten begeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie9,7850%
190900Activiteiten begeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie13,7443%
190933Geestelijke verzorging - revalidatie32,2535%
190903Bewegingsagoog/sportbegeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie14,3235%
190912DiŽtetiek - schriftelijke rapportage - revalidatie9,1434%
190902Bewegingsagoog/sportbegeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie17,8832%
190883Fysiotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie14,2127%
190869Cognitief trainer - revalidatie640,9127%
190911DiŽtetiek - patiŽntbespreking - revalidatie12,2126%
190865Hydrotherapie - revalidatie123,7525%
190901Activiteiten begeleiding - testen, analyse, adaptatie - revalidatie23,2820%
190887Logopedie - patiŽntbespreking - revalidatie13,1719%
190880Klinische verpleging - infusies verzorgen (waaronder perifeerinfuus, CVC en TPV) - revalidatie.138,3819%
190927Niet klinische verpleging - schriftelijke rapportage - revalidatie6,3914%
190858Logopedie - revalidatie127,514%
190892Maatschappelijk werk - testen, analyse, adaptatie - revalidatie5,2513%
190926Niet klinische verpleging - patiŽntbespreking - revalidatie713%
190895Psychologie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie12,412%
190913DiŽtetiek - testen, analyse, adaptatie - revalidatie5,369%
190888Logopedie - schriftelijke rapportage - revalidatie46,98%
190879Klinische verpleging - ademhaling ondersteuning (zuurstof geven, airstacken (longvolume op peil houden), longen uitzuigen) - revalidatie.81,98%
190931Therapie assistenten - schriftelijke rapportage - revalidatie118%
190914Muziektherapie - patiŽntbespreking - revalidatie6,38%
190867Muziektherapie - revalidatie57,787%
190932Therapie assistenten - testen, analyse, adaptatie - revalidatie23,56%
190930Therapie assistenten - patiŽntbespreking - revalidatie12,576%
190861Orthopedagogie - revalidatie17,296%
190915Muziektherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie195%
190918Psychologisch medewerker - schriftelijke rapportage - revalidatie185%
190868Psychologisch medewerker - revalidatie1355%
190935Geestelijke verzorging - schriftelijke rapportage - revalidatie5,64%
190910Hydrotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie7,53%
190864Therapeutische peuterleiders - revalidatie448,253%
190909Hydrotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie63%
190934Geestelijke verzorging - patiŽntbespreking - revalidatie6,332%
190905Therapeutische peuterleiders - patiŽntbespreking - revalidatie30,332%
190921Cognitief trainer - schriftelijke rapportage - revalidatie11,672%
190906Therapeutische peuterleiders - schriftelijke rapportage - revalidatie792%
190889Logopedie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie72%
;