(bv: 069799006, 069599029, 170901037, 140401005, 149999076, 979002187, 979001250, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990027171) met declaratienummer (14D814)

Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (100 tot maximaal 223 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie


Prijs van: Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (100 tot maximaal 223 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij RevalidatieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 77 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 287 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 34 309,82 Honorarium Specialisten: EUR 0,87 (declaratiecode: 14D814)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,7825%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,115%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.77,08100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190857Ergotherapie - revalidatie233,4100%
190856Fysiotherapie - revalidatie444,15100%
190855Arts - revalidatie117,5497%
190859Maatschappelijk werk - revalidatie65,3797%
190881Fysiotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie31,7797%
190884Ergotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie26,6891%
190890Maatschappelijk werk - patiŽntbespreking - revalidatie13,5391%
190929Therapie assistenten - revalidatie190,9278%
190863Bewegingsagoog/sportbegeleiding - revalidatie93,2675%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie20,9375%
190862Activiteiten begeleiding - revalidatie106,474%
190891Maatschappelijk werk - schriftelijke rapportage - revalidatie12,0774%
190893Psychologie - patiŽntbespreking - revalidatie8,6270%
190866DiŽtetiek - revalidatie22,7164%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie25,0160%
190871Niet klinische verpleging - revalidatie35,9758%
190860Psychologie - revalidatie32,8257%
190878Klinische verpleging - mictie en defaecatie regulering - revalidatie.151,1556%
190899Activiteiten begeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie5,454%
190886Ergotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie28,9652%
190877Klinische verpleging - decubitus wondverzorging - revalidatie.103,7142%
190894Psychologie - schriftelijke rapportage - revalidatie12,2537%
190933Geestelijke verzorging - revalidatie13,9536%
190902Bewegingsagoog/sportbegeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie10,9534%
190900Activiteiten begeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie7,7134%
190912DiŽtetiek - schriftelijke rapportage - revalidatie7,4333%
190911DiŽtetiek - patiŽntbespreking - revalidatie9,4832%
190903Bewegingsagoog/sportbegeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie11,7426%
190865Hydrotherapie - revalidatie59,1419%
190883Fysiotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie10,0919%
190869Cognitief trainer - revalidatie371,1819%
190901Activiteiten begeleiding - testen, analyse, adaptatie - revalidatie10,7716%
190880Klinische verpleging - infusies verzorgen (waaronder perifeerinfuus, CVC en TPV) - revalidatie.102,4214%
190887Logopedie - patiŽntbespreking - revalidatie7,3513%
190926Niet klinische verpleging - patiŽntbespreking - revalidatie512%
190927Niet klinische verpleging - schriftelijke rapportage - revalidatie611%
190892Maatschappelijk werk - testen, analyse, adaptatie - revalidatie4,0610%
190879Klinische verpleging - ademhaling ondersteuning (zuurstof geven, airstacken (longvolume op peil houden), longen uitzuigen) - revalidatie.82,069%
190858Logopedie - revalidatie32,338%
190931Therapie assistenten - schriftelijke rapportage - revalidatie7,237%
190913DiŽtetiek - testen, analyse, adaptatie - revalidatie3,697%
190895Psychologie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie20,757%
190932Therapie assistenten - testen, analyse, adaptatie - revalidatie3,445%
190914Muziektherapie - patiŽntbespreking - revalidatie3,134%
190867Muziektherapie - revalidatie18,574%
190888Logopedie - schriftelijke rapportage - revalidatie7,294%
190930Therapie assistenten - patiŽntbespreking - revalidatie4,574%
190910Hydrotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie64%
190928Niet klinische verpleging - testen, analyse, adaptatie - revalidatie22,53%
190904Bewegingsagoog/sportbegeleiding - testen, analyse, adaptatie - revalidatie4,53%
190915Muziektherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie93%
190861Orthopedagogie - revalidatie15,23%
;