(bv: 219699003, 040401026, 100501052, 099499006, 029499049, 131999054, 029099074, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990027187) met declaratienummer (14D830)

Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (meer dan 296 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie


Prijs van: Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (meer dan 296 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij RevalidatieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 190 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 95 312,45 Honorarium Specialisten: EUR 0,46 (declaratiecode: 14D830)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,515%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.189,92100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190857Ergotherapie - revalidatie418,04100%
190855Arts - revalidatie275100%
190856Fysiotherapie - revalidatie578,08100%
190890Maatschappelijk werk - patiŽntbespreking - revalidatie79,46100%
190881Fysiotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie68,58100%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie43,6496%
190859Maatschappelijk werk - revalidatie155,0896%
190884Ergotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie78,3696%
190863Bewegingsagoog/sportbegeleiding - revalidatie148,2192%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie50,0585%
190886Ergotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie31,177%
190860Psychologie - revalidatie269,977%
190929Therapie assistenten - revalidatie100073%
190893Psychologie - patiŽntbespreking - revalidatie54,2673%
190883Fysiotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie16,8369%
190867Muziektherapie - revalidatie305,2465%
190894Psychologie - schriftelijke rapportage - revalidatie44,3565%
190915Muziektherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie57,562%
190912DiŽtetiek - schriftelijke rapportage - revalidatie7,6362%
190896Orthopedagogie - patiŽntbespreking - revalidatie58,8758%
190866DiŽtetiek - revalidatie27,858%
190916Muziektherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie17,2154%
190914Muziektherapie - patiŽntbespreking - revalidatie74,5754%
190861Orthopedagogie - revalidatie254,0754%
190895Psychologie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie24,3150%
190891Maatschappelijk werk - schriftelijke rapportage - revalidatie19,3850%
190902Bewegingsagoog/sportbegeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie1446%
190897Orthopedagogie - schriftelijke rapportage - revalidatie39,4246%
190898Orthopedagogie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie32,2546%
190887Logopedie - patiŽntbespreking - revalidatie19,0942%
190868Psychologisch medewerker - revalidatie82,3642%
190862Activiteiten begeleiding - revalidatie622,238%
190930Therapie assistenten - patiŽntbespreking - revalidatie360,938%
190918Psychologisch medewerker - schriftelijke rapportage - revalidatie53,3335%
190899Activiteiten begeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie48,8935%
190871Niet klinische verpleging - revalidatie849,3831%
190858Logopedie - revalidatie33,1427%
190892Maatschappelijk werk - testen, analyse, adaptatie - revalidatie11,5727%
190869Cognitief trainer - revalidatie851,8627%
190865Hydrotherapie - revalidatie131,5727%
190903Bewegingsagoog/sportbegeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie15,3323%
190900Activiteiten begeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie24,619%
190904Bewegingsagoog/sportbegeleiding - testen, analyse, adaptatie - revalidatie13,515%
190919Psychologisch medewerker - testen, analyse, adaptatie - revalidatie16,2515%
190911DiŽtetiek - patiŽntbespreking - revalidatie7,3312%
190913DiŽtetiek - testen, analyse, adaptatie - revalidatie312%
190932Therapie assistenten - testen, analyse, adaptatie - revalidatie16,58%
190933Geestelijke verzorging - revalidatie67,58%
190917Psychologisch medewerker - patientbespreking - revalidatie308%
190908Hydrotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie98%
190920Cognitief trainer - patiŽntbespreking - revalidatie144%
190888Logopedie - schriftelijke rapportage - revalidatie184%
190934Geestelijke verzorging - patiŽntbespreking - revalidatie74%
190889Logopedie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie64%
190935Geestelijke verzorging - schriftelijke rapportage - revalidatie24%
190931Therapie assistenten - schriftelijke rapportage - revalidatie34%
;