(bv: 110901002, 029499042, 089999044, 089999052, 099899091, 979002139, 020112043, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990027188) met declaratienummer (14D831)

Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (174 tot maximaal 296 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie


Prijs van: Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (174 tot maximaal 296 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij RevalidatieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 87 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 53 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 42 763,05 Honorarium Specialisten: EUR 1,20 (declaratiecode: 14D831)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9426%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.113%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.87,4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190857Ergotherapie - revalidatie275,35100%
190890Maatschappelijk werk - patiŽntbespreking - revalidatie28,11100%
190859Maatschappelijk werk - revalidatie128,19100%
190856Fysiotherapie - revalidatie399,9100%
190884Ergotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie34,1598%
190855Arts - revalidatie129,9798%
190881Fysiotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie28,6897%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie34,1495%
190860Psychologie - revalidatie120,895%
190863Bewegingsagoog/sportbegeleiding - revalidatie67,3894%
190891Maatschappelijk werk - schriftelijke rapportage - revalidatie16,7687%
190893Psychologie - patiŽntbespreking - revalidatie25,7985%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie33,584%
190894Psychologie - schriftelijke rapportage - revalidatie35,1679%
190867Muziektherapie - revalidatie71,8566%
190862Activiteiten begeleiding - revalidatie183,163%
190914Muziektherapie - patiŽntbespreking - revalidatie7,8158%
190915Muziektherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie9,7756%
190869Cognitief trainer - revalidatie578,9152%
190883Fysiotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie9,5547%
190887Logopedie - patiŽntbespreking - revalidatie6,7945%
190892Maatschappelijk werk - testen, analyse, adaptatie - revalidatie12,6145%
190886Ergotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie12,744%
190916Muziektherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie7,4642%
190929Therapie assistenten - revalidatie390,5640%
190895Psychologie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie11,7240%
190900Activiteiten begeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie9,737%
190903Bewegingsagoog/sportbegeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie7,9534%
190902Bewegingsagoog/sportbegeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie6,7134%
190896Orthopedagogie - patiŽntbespreking - revalidatie36,532%
190861Orthopedagogie - revalidatie100,932%
190899Activiteiten begeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie11,8931%
190898Orthopedagogie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie1029%
190865Hydrotherapie - revalidatie68,0629%
190864Therapeutische peuterleiders - revalidatie17426%
190897Orthopedagogie - schriftelijke rapportage - revalidatie51,624%
190858Logopedie - revalidatie22,1521%
190871Niet klinische verpleging - revalidatie209,3821%
190866DiŽtetiek - revalidatie19,519%
190901Activiteiten begeleiding - testen, analyse, adaptatie - revalidatie11,2519%
190868Psychologisch medewerker - revalidatie36,916%
190918Psychologisch medewerker - schriftelijke rapportage - revalidatie31,3315%
190905Therapeutische peuterleiders - patiŽntbespreking - revalidatie21,4311%
190933Geestelijke verzorging - revalidatie1611%
190912DiŽtetiek - schriftelijke rapportage - revalidatie9,2911%
190906Therapeutische peuterleiders - schriftelijke rapportage - revalidatie658%
190889Logopedie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie105%
190904Bewegingsagoog/sportbegeleiding - testen, analyse, adaptatie - revalidatie7,335%
190888Logopedie - schriftelijke rapportage - revalidatie105%
190907Therapeutische peuterleiders - testen, analyse, adaptatie - revalidatie543%
190879Klinische verpleging - ademhaling ondersteuning (zuurstof geven, airstacken (longvolume op peil houden), longen uitzuigen) - revalidatie.85,53%
190908Hydrotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie113%
190930Therapie assistenten - patiŽntbespreking - revalidatie53%
190911DiŽtetiek - patiŽntbespreking - revalidatie83%
190917Psychologisch medewerker - patientbespreking - revalidatie13%
190913DiŽtetiek - testen, analyse, adaptatie - revalidatie1,53%
;