(bv: 019999007, 199299064, 119499035, 149999022, 990017044, 979001184, 079999013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990027189) met declaratienummer (14D832)

Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (90 tot maximaal 173 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie


Prijs van: Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (90 tot maximaal 173 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij RevalidatieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 63 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 173 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 28 549,66 Honorarium Specialisten: EUR 0,29 (declaratiecode: 14D832)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,210%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.62,72100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190857Ergotherapie - revalidatie187,93100%
190859Maatschappelijk werk - revalidatie68,76100%
190856Fysiotherapie - revalidatie263,29100%
190855Arts - revalidatie72,6898%
190881Fysiotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie21,6597%
190890Maatschappelijk werk - patiŽntbespreking - revalidatie17,5795%
190863Bewegingsagoog/sportbegeleiding - revalidatie72,5495%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie21,4892%
190884Ergotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie19,7990%
190860Psychologie - revalidatie84,8375%
190891Maatschappelijk werk - schriftelijke rapportage - revalidatie15,6472%
190893Psychologie - patiŽntbespreking - revalidatie16,272%
190894Psychologie - schriftelijke rapportage - revalidatie19,9467%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie23,3867%
190862Activiteiten begeleiding - revalidatie111,6967%
190867Muziektherapie - revalidatie43,8550%
190914Muziektherapie - patiŽntbespreking - revalidatie7,848%
190929Therapie assistenten - revalidatie227,2447%
190915Muziektherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie11,3646%
190899Activiteiten begeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie7,3545%
190903Bewegingsagoog/sportbegeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie10,9541%
190886Ergotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie12,8138%
190869Cognitief trainer - revalidatie310,4336%
190900Activiteiten begeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie8,7935%
190865Hydrotherapie - revalidatie37,3535%
190864Therapeutische peuterleiders - revalidatie257,9731%
190896Orthopedagogie - patiŽntbespreking - revalidatie26,6429%
190902Bewegingsagoog/sportbegeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie5,0429%
190861Orthopedagogie - revalidatie6829%
190887Logopedie - patiŽntbespreking - revalidatie4,2228%
190883Fysiotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie7,7428%
190905Therapeutische peuterleiders - patiŽntbespreking - revalidatie21,4426%
190871Niet klinische verpleging - revalidatie143,8825%
190892Maatschappelijk werk - testen, analyse, adaptatie - revalidatie6,7122%
190897Orthopedagogie - schriftelijke rapportage - revalidatie50,7622%
190906Therapeutische peuterleiders - schriftelijke rapportage - revalidatie40,6119%
190868Psychologisch medewerker - revalidatie29,7618%
190895Psychologie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie9,6716%
190866DiŽtetiek - revalidatie19,5715%
190898Orthopedagogie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie9,5715%
190933Geestelijke verzorging - revalidatie9,7915%
190901Activiteiten begeleiding - testen, analyse, adaptatie - revalidatie1513%
190916Muziektherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie4,9213%
190858Logopedie - revalidatie13,9111%
190912DiŽtetiek - schriftelijke rapportage - revalidatie9,110%
190918Psychologisch medewerker - schriftelijke rapportage - revalidatie27,258%
190907Therapeutische peuterleiders - testen, analyse, adaptatie - revalidatie19,867%
190926Niet klinische verpleging - patiŽntbespreking - revalidatie56%
190908Hydrotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie8,45%
190911DiŽtetiek - patiŽntbespreking - revalidatie3,54%
190920Cognitief trainer - patiŽntbespreking - revalidatie324%
190919Psychologisch medewerker - testen, analyse, adaptatie - revalidatie103%
190931Therapie assistenten - schriftelijke rapportage - revalidatie83%
190888Logopedie - schriftelijke rapportage - revalidatie53%
190932Therapie assistenten - testen, analyse, adaptatie - revalidatie10,333%
190930Therapie assistenten - patiŽntbespreking - revalidatie272%
190889Logopedie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie152%
;