(bv: 149999036, 020117036, 149999033, 990022041, 170901062, 029799100, 110801003, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990027190) met declaratienummer (14D833)

Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (42 tot maximaal 89 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij Revalidatie


Prijs van: Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (42 tot maximaal 89 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) bij RevalidatieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 49 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 120 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 18 168,20 Honorarium Specialisten: EUR 0,07 (declaratiecode: 14D833)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.49,22100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190856Fysiotherapie - revalidatie186,09100%
190857Ergotherapie - revalidatie113,2699%
190863Bewegingsagoog/sportbegeleiding - revalidatie96,0697%
190882Fysiotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie10,1270%
190855Arts - revalidatie35,269%
190859Maatschappelijk werk - revalidatie48,1764%
190881Fysiotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie10,7862%
190885Ergotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie11,859%
190884Ergotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie11,2455%
190860Psychologie - revalidatie52,5955%
190890Maatschappelijk werk - patiŽntbespreking - revalidatie11,5254%
190894Psychologie - schriftelijke rapportage - revalidatie12,447%
190893Psychologie - patiŽntbespreking - revalidatie9,5545%
190891Maatschappelijk werk - schriftelijke rapportage - revalidatie9,7341%
190862Activiteiten begeleiding - revalidatie43,9338%
190929Therapie assistenten - revalidatie88,1936%
190866DiŽtetiek - revalidatie1928%
190883Fysiotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie5,0720%
190930Therapie assistenten - patiŽntbespreking - revalidatie3,5320%
190903Bewegingsagoog/sportbegeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie619%
190869Cognitief trainer - revalidatie13518%
190902Bewegingsagoog/sportbegeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie7,3316%
190886Ergotherapie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie13,2715%
190900Activiteiten begeleiding - schriftelijke rapportage - revalidatie5,514%
190865Hydrotherapie - revalidatie19,3312%
190871Niet klinische verpleging - revalidatie138,5612%
190895Psychologie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie4,6311%
190867Muziektherapie - revalidatie17,2511%
190920Cognitief trainer - patiŽntbespreking - revalidatie24,511%
190896Orthopedagogie - patiŽntbespreking - revalidatie8,439%
190861Orthopedagogie - revalidatie59,719%
190897Orthopedagogie - schriftelijke rapportage - revalidatie15,439%
190899Activiteiten begeleiding - patiŽntbespreking - revalidatie4,678%
190915Muziektherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie4,58%
190901Activiteiten begeleiding - testen, analyse, adaptatie - revalidatie5,338%
190892Maatschappelijk werk - testen, analyse, adaptatie - revalidatie5,58%
190912DiŽtetiek - schriftelijke rapportage - revalidatie5,338%
190908Hydrotherapie - patiŽntbespreking - revalidatie87%
190933Geestelijke verzorging - revalidatie6,87%
190887Logopedie - patiŽntbespreking - revalidatie2,255%
190914Muziektherapie - patiŽntbespreking - revalidatie25%
190868Psychologisch medewerker - revalidatie344%
190858Logopedie - revalidatie164%
190918Psychologisch medewerker - schriftelijke rapportage - revalidatie334%
190898Orthopedagogie - testen, analyse, adaptatie - revalidatie43%
190931Therapie assistenten - schriftelijke rapportage - revalidatie14,53%
190909Hydrotherapie - schriftelijke rapportage - revalidatie3,53%
190913DiŽtetiek - testen, analyse, adaptatie - revalidatie3,53%
;