(bv: 131999035, 159999013, 020109043, 990017041, 170901071, 099699097, 990616061, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990035011) met declaratienummer (15D245)

Eerste contact (meer dan 1 polikliniekbezoek) bij Klinische geriatrie


Prijs van: Eerste contact (meer dan 1 polikliniekbezoek) bij Klinische geriatrieKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 17586 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 125,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,4398%
190011Eerste polikliniekbezoek.168%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0528%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,0720%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0214%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,0111%
81290MRI hersenen1,0110%
87070Echografie van de buikorganen.1,056%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,013%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,012%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,5352%
70442Natrium1,2649%
70443Kalium1,2549%
70419Kreatinine1,2748%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,5348%
70116Ureum1,2346%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,242%
70715Trombocyten tellen1,1640%
70703Bezinkingssnelheid1,1739%
74896Alkalische fosfatase1,0839%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,0838%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,0938%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,0838%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0637%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,0737%
74802Albumine1,0736%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0235%
72582Foliumzuur1,0135%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,0735%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,0931%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,1727%
74801Eiwit1,1121%
71511Vitamine B1, Thiamine1,0220%
72570Thyroxine (vrij T4)1,0920%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,1719%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1318%
72649Ferritine1,0817%
70421Fosfaat1,0616%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,0516%
70437IJzer1,0613%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,0112%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,3611%
74065HbAlc1,157%
70449Transferrine1,136%
70716Reticulocyten tellen1,165%
70303Sediment1,065%
70425Cholesterol, totaal1,055%
70820BNP/NT-proBNP1,095%
70445IJzerbindingscapaciteit1,14%
74895Kreatine-fosfokinase1,044%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.1,144%
70460Triglyceriden1,044%
72621Prostaatspecifiek antigeen (PSA)1,063%
70714Eosinofielen tellen1,23%
74251Cholesterol, HDL1,233%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,223%
72576Trijoodthyronine (T3)1,063%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie1,552%
70307Amylase1,052%
70469Magnesium1,062%
70119Chloride1,042%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,052%
70717Differentiele telling (hand)1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,192%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.1,593%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,7627%
;