(bv: 089999064, 020110049, 110401043, 990026006, 119499048, 060607009, 069499061, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990062004) met declaratienummer (15D284)

Inbrengen van een stent(-graft) (inwendige prothese) in een slagader bij Een operatieve ingreep door een radioloog


Prijs van: Inbrengen van een stent(-graft) (inwendige prothese) in een slagader bij Een operatieve ingreep door een radioloogKenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 0 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5943 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 925,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunenn vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,053%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80830Plaatsen stent (vasculair, urinewegen, enteraal, galwegen, traanwegen).199%
80821Percutane transluminale angioplastiek (PTA) stenose van de andere niet-coronaire vaten (zie 080822 voor occlusie).1,148%
80822Percutane transluminale angioplastiek (PTA) occlusie van de andere niet-coronaire vaten (zie 080821 voor stenose).1,0418%
87658Drainageprocedure galblaas of galwegen, met rŲntgen.1,482%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,4258%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.1,0532%
89020Radiologisch onderzoek arteriŽn van het been.1,2521%
80021Directe percutane arteriŽle punctie.1,115%
89070Echografie onderste extremiteit.1,155%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,833%
80025Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.1,163%
87070Echografie van de buikorganen.1,322%
39530Arteriografie.1,032%
88120Radiologisch onderzoek arteria renalis, ongeacht aantal arteriŽn per nier.1,072%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190341Endovasculaire stent (zie 190342 en 190343 voor cardiovasculaire stents).1,123%
;