(bv: 979001253, 979001220, 059899046, 131999101, 028999024, 020109086, 029199080, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990062006) met declaratienummer (15D286)

Afsluiten van een bloedvat of inbrengen van botcement bij Een operatieve ingreep door een radioloog


Prijs van: Afsluiten van een bloedvat of inbrengen van botcement bij Een operatieve ingreep door een radioloogKenmerken behandeling

(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3869 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 3 155,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.1,143%
80057Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder rŲntgencontrole.1,782%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83057Percutane vertebroplastiek.1,4115%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80828Embolisatie van vaten.1,1365%
80028Niet-electieve embolisatie van vaten.1,0724%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80023Al dan niet selectief onderzoek via percutane arteriŽle catheterisatie.1,2343%
89070Echografie onderste extremiteit.1,5312%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,9610%
88920Radiologisch onderzoek abdominale aorta inclusief bij dit onderzoek afgebeelde zijtakken en beenarteriŽn.1,0810%
80025Al dan niet selectief onderzoek via percutane veneuze catheterisatie - alleen een venapunctie is inbegrepen in het desbetreffende codenummer zoals b.v. 088012 en 084025.1,18%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,167%
87220Radiologisch onderzoek arteria coeliaca en zijtakken.1,157%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,286%
88620Radiologisch onderzoek arteria uterina.1,856%
87070Echografie van de buikorganen.1,316%
88425Flebografie van spermatica.1,185%
89020Radiologisch onderzoek arteriŽn van het been.1,34%
87420Radiologisch onderzoek arteria mesenterica superior.1,073%
89125Flebografie van het bekken.1,123%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,133%
81620Radiologisch onderzoek arteria carotis communis en/of externa en/of interna.1,52%
88120Radiologisch onderzoek arteria renalis, ongeacht aantal arteriŽn per nier.1,172%
;