(bv: 990616046, 020109075, 099699012, 979002052, 099899019, 020107042, 079899013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990089009) met declaratienummer (15D302)

Plaatsen van een neurostimulator bij Pijnbestrijding


Prijs van: Plaatsen van een neurostimulator bij PijnbestrijdingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 4 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 225 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 22 690,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,8463%
190011Eerste polikliniekbezoek.126%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0715%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.16%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3,3154%
190205Verpleegdag klasse 3B.5,344%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80057Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder röntgencontrole.1,2512%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,510%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39432Subcutaan plaatsen epidurale neurostimulator (oa. ESES, SCS).1,1100%
39435Plaatsen epiduraal elektrode voor aansluiting neurostimulator (oa. ESES, SCS).1,2679%
39434Verwijderen of revisie subcutaan geplaatste epidurale neurostimulator (oa. ESES, SCS).1,6316%
39437Verwijderen of revisie epiduraal elektrode voor aansluiting neurostimulator (oa. ESES, SCS).14%
30322Laminectomie, 1 niveau (voor laminectomie wegens tumor zie 030324 en 030325).13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,6526%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).1,2155%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,3750%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,4141%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,3321%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,1718%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,339%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,147%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,0728%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiëntmateriaal.2,5819%
70442Natrium1,4418%
70443Kalium1,4418%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4,1817%
70715Trombocyten tellen1,4717%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,1916%
70703Bezinkingssnelheid1,5714%
70419Kreatinine1,5714%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,7311%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,7311%
70718Differentiele telling (machinaal)1,4511%
70119Chloride1,710%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,610%
74896Alkalische fosfatase1,710%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,710%
74802Albumine1,789%
70469Magnesium1,569%
70421Fosfaat1,789%
70116Ureum1,899%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,789%
74065HbAlc18%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,437%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch1,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190311Implanteerbare neurostimulator.1,15100%
190330Batterij voor implanteerbare pomp/neurostimulator.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,5563%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiënt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,5618%
39692Preassessment opname.1,0911%
39691Preassessment dagopname.17%
;