(bv: 182199035, 028899040, 029099058, 029299036, 149599014, 159999018, 990061003, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990089019) met declaratienummer (15D309)

Plaatsen van een pompsysteem bij Pijnbestrijding


Prijs van: Plaatsen van een pompsysteem bij PijnbestrijdingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 5 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 89 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.136%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3332%
190011Eerste polikliniekbezoek.121%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.554%
190205Verpleegdag klasse 3B.4,8239%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39438Subcutaan plaatsen intrathecale pomp (oa. baclofen, analgetica).1100%
39447Verwijderen of revisie subcutaan geplaatste intrathecale pomp (oa. baclofen, analgetica).1,1425%
39442Vervangen intrathecaal catheter voor aansluiting pomp (oa. baclofen, analgetica).125%
39444Bijvullen subcutaan geplaatste intrathecale pomp (oa. baclofen, analgetica).1,418%
39441Plaatsen intrathecaal catheter voor aansluiting pomp (oa. baclofen, analgetica).14%
30585Inbrengen getunnelde epiduraal- of spinaalcatheter.14%
39443Verwijderen of revisie intrathecaal catheter voor aansluiting pomp (oa. baclofen, analgetica).24%
39439Vervangen subcutaan geplaatste intrathecale pomp (oa. baclofen, analgetica).14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.17%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,1450%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,1329%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,4325%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.121%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.111%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.17%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.17%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.14%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.2,521%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,2514%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,514%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).3,2514%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,514%
70715Trombocyten tellen1,3311%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,3311%
70703Bezinkingssnelheid111%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling17%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.27%
70419Kreatinine17%
70442Natrium17%
70443Kalium17%
70116Ureum17%
70489ASAT, SGOT, transaminase14%
74891ALAT, SGPT, Transaminase14%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)14%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.14%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)14%
74895Kreatine-fosfokinase14%
70110Indican14%
74896Alkalische fosfatase14%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.311%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190310Implanteerbare baclofenpomp.1,0796%
190312Implanteerbare analgeticapomp.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname157%
39692Preassessment opname.132%
;