(bv: 990216056, 119999005, 199199003, 020108133, 990516018, 990916022, 079899008, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990089025) met declaratienummer (15B416)

Plaatsen van een pompsysteem bij Lage rugklachten


Prijs van: Plaatsen van een pompsysteem bij Lage rugklachtenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 9 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.



Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,67100%
190011Eerste polikliniekbezoek.133%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.8,567%
190204Verpleegdag.1033%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39438Subcutaan plaatsen intrathecale pomp (oa. baclofen, analgetica).1100%
30585Inbrengen getunnelde epiduraal- of spinaalcatheter.167%
39441Plaatsen intrathecaal catheter voor aansluiting pomp (oa. baclofen, analgetica).167%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1100%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.167%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70703Bezinkingssnelheid267%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling267%
70715Trombocyten tellen167%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.467%
70689C-reactive proteinen (CRP)267%
74801Eiwit133%
70419Kreatinine133%
70442Natrium133%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.133%
70443Kalium133%
70717Differentiele telling (hand)133%
70116Ureum133%
70718Differentiele telling (machinaal)133%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)133%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch133%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)233%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch133%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk133%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190312Implanteerbare analgeticapomp.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.333%
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.167%
39691Preassessment dagopname.133%
;