(bv: 040401013, 020109038, 099699021, 020107016, 991216015, 099899050, 029399005, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990089031) met declaratienummer (15D313)

Pijnbestrijding bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed functionerend zenuwstelsel)


Prijs van: Pijnbestrijding bij Neurogene pijn (pijn als gevolg van een niet goed functionerend zenuwstelsel)Kenmerken behandeling

Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8450 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 070,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,6649%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0635%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0217%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,3589%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80057Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder röntgencontrole.1,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30553Percutane thermolaesie van het dorsale ganglion, ongeacht het aantal, inclusief prognostische blokkade cervicaal.1,2135%
30555Percutane thermolaesie van het dorsale ganglion, ongeacht het aantal, inclusief prognostische blokkade, lumbosacraal.1,2422%
30554Percutane thermolaesie van het dorsale ganglion, ongeacht het aantal, inclusief prognostische blokkade, thoracaal.1,2214%
30540Neurolytische blokkade van een of meer perifere zenuwen.1,9910%
30550Percutane facetdenervatie met behulp van thermolaesies onder beeldvormende techniek, inclusief prognostische blokkade, cervicaal.1,28%
30583Neurolytisch lumbaal sympathicusblok, onder beeldvormende techniek.1,247%
30552Percutane facetdenervatie met behulp van thermolaesies onder beeldvormende techniek, inclusief prognostische blokkade, lumbosacraal.1,316%
30556Percutane thermolaesie van het dorsale ganglion, ongeacht het aantal, inclusief prognostische blokkades, een tweede wortel in een aparte zitting, binnen een half jaar.1,044%
30551Percutane facetdenervatie met behulp van thermolaesies onder beeldvormende techniek, inclusief prognostische blokkade, thoracaal.1,253%
30564Epidurale of subarachnoidale injecties van een neurolytische vloeistof.1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30563Een of meer epidurale injecties boven de eerste lumbale wervel.1,356%
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.1,364%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder röntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiënten).1,351%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.1,177%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,264%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.1,142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiëntmateriaal.1,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiënt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,4620%
190021Klinische opname1,189%
;