(bv: 079799025, 149899004, 199299053, 020109062, 140301025, 069799012, 210301002, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990089038) met declaratienummer (15D317)

Vervangen van een pompsysteem bij Pijnbestrijding


Prijs van: Vervangen van een pompsysteem bij PijnbestrijdingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 7 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 78 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 0,00
(Bron: Gemiddelde prijs 25 ziekenhuizen)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.275%
190011Eerste polikliniekbezoek.125%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.7100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39439Vervangen subcutaan geplaatste intrathecale pomp (oa. baclofen, analgetica).1100%
39443Verwijderen of revisie intrathecaal catheter voor aansluiting pomp (oa. baclofen, analgetica).125%
39444Bijvullen subcutaan geplaatste intrathecale pomp (oa. baclofen, analgetica).125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
30562Een of meer epidurale injecties lumbaal gedurende een half jaar.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.150%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,6775%
70703Bezinkingssnelheid1,3375%
70715Trombocyten tellen1,3375%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,550%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.250%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,550%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.225%
70469Magnesium125%
70419Kreatinine125%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.125%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.125%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.125%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).325%
70116Ureum125%
70718Differentiele telling (machinaal)125%
70442Natrium125%
70119Chloride125%
74801Eiwit125%
70443Kalium125%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch125%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch125%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk125%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch825%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190310Implanteerbare baclofenpomp.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.225%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,550%
39692Preassessment opname.125%
;