(bv: 990026008, 099899067, 028899020, 149399042, 990026014, 049899004, 120301013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990116007) met declaratienummer (14D845)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij KankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 32 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 6 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 35 365,63 Honorarium Specialisten: EUR 2 522,62 (declaratiecode: 14D845)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.5100%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.32100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.2100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3100%
87070Echografie van de buikorganen.3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70716Reticulocyten tellen23100%
70489ASAT, SGOT, transaminase1100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).28100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1100%
70717Differentiele telling (hand)2100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.10100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling26100%
70703Bezinkingssnelheid1100%
70419Kreatinine1100%
70718Differentiele telling (machinaal)5100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).30100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.39100%
70714Eosinofielen tellen9100%
70469Magnesium2100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1100%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).2100%
70715Trombocyten tellen26100%
70476Immunoglobuline, elk1100%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie1100%
70689C-reactive proteinen (CRP)21100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)4100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch28100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch6100%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch2100%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.4100%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1100%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd1100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay8100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.17100%
193029Intake en onderzoek na verwijzing (fysiotherapie)1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.5100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname5100%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2100%
;