(bv: 029999007, 020109057, 991900005, 192001035, 972800065, 990316042, 990030019, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990116015) met declaratienummer (14D851)

Behandeling of onderzoek bij Kanker van het centrale zenuwstelsel


Prijs van: Behandeling of onderzoek bij Kanker van het centrale zenuwstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 1 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 53 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 107 580,39 Honorarium Specialisten: EUR 4 051,60 (declaratiecode: 14D851)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,0863%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,099%
190011Eerste polikliniekbezoek.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,7843%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.4,8626%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39305Lumbaalpunctie.1,422%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190051Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie1,647%
190052Verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie in dagopname1,211%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,713%
39956Infuusbeleid bij pasgeborenen, gedurende maximaal de eerste 10 dagen post partum.3,672%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81290MRI hersenen1,5524%
83290MRI thoracale wervelkolom.1,3210%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,417%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,377%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.1,194%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,383%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,6642%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,6341%
70715Trombocyten tellen2,6140%
70419Kreatinine2,2726%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,7226%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,6725%
70442Natrium2,7623%
70116Ureum2,1523%
70443Kalium2,6523%
70718Differentiele telling (machinaal)1,8722%
70717Differentiele telling (hand)2,5821%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,2519%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,7418%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.2,3117%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,5516%
70421Fosfaat2,1715%
70469Magnesium2,2615%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk2,0311%
74896Alkalische fosfatase1,6811%
74802Albumine1,4611%
70119Chloride1,639%
70307Amylase1,118%
74801Eiwit1,48%
72570Thyroxine (vrij T4)1,477%
72573Thyrotrofine (TSH)1,367%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,927%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.4,547%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,797%
72520Somatomedine1,276%
72501Cortisol1,495%
72551Luteiniserend hormoon (LH)1,235%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)1,265%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,434%
70130Urinezuur1,413%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,263%
72511Testosteron1,33%
70481Cellen tellen in liquor1,333%
70716Reticulocyten tellen1,743%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,273%
70496Osmolariteit5,692%
72531Oestron, oestradiol, elk1,32%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,262%
70108Diaceetzuur1,272%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)1,782%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,34%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,2228%
190021Klinische opname1,3614%
;