(bv: 990316061, 972802084, 011301006, 990061068, 079999020, 119499030, 199299032, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990116019) met declaratienummer (14D854)

Behandeling of onderzoek bij Kanker


Prijs van: Behandeling of onderzoek bij KankerKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 2 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 30 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 101 603,70 Honorarium Specialisten: EUR 4 084,37 (declaratiecode: 14D854)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,3263%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,098%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,4629%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.8,2228%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39305Lumbaalpunctie.1,764%
38497Beenmergpunctie.1,623%
39839Spirografische longfunctiebepaling.1,43%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.1,032%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,392%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190051Poliklinische verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie1,6138%
190052Verstrekking van geneesmiddelen voor een oncologische indicatie per infuus of injectie in dagopname111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,9921%
87070Echografie van de buikorganen.1,8215%
39494Echografie van het hart.1,639%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,277%
81290MRI hersenen1,485%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,394%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.1,242%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.12%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).1,922%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,082%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).8,8334%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling4,3334%
70715Trombocyten tellen4,0834%
70717Differentiele telling (hand)4,3323%
70116Ureum4,1822%
70419Kreatinine4,0922%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,4622%
70443Kalium4,9421%
70442Natrium4,9421%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,8121%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,6419%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)3,3618%
70718Differentiele telling (machinaal)2,8218%
70421Fosfaat4,7517%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.4,5617%
70469Magnesium5,0415%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,6514%
74896Alkalische fosfatase3,5114%
74802Albumine3,6813%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk5,1212%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,2312%
70119Chloride3,5911%
74801Eiwit3,8610%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,8910%
70130Urinezuur3,819%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.6,537%
70716Reticulocyten tellen2,057%
72573Thyrotrofine (TSH)1,417%
72570Thyroxine (vrij T4)1,447%
70425Cholesterol, totaal4,345%
70703Bezinkingssnelheid1,215%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch3,285%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)1,074%
72551Luteiniserend hormoon (LH)1,064%
70128Kreatine5,284%
72520Somatomedine1,124%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed4,434%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.3,333%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,313%
72511Testosteron1,023%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.9,533%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)1,433%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).4,923%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)2,033%
70307Amylase1,463%
70707Protrombinetijd23%
70481Cellen tellen in liquor2,382%
70460Triglyceriden2,642%
72501Cortisol1,132%
70476Immunoglobuline, elk2,322%
70496Osmolariteit2,172%
70487Fibrinogeen1,592%
72646Parathormoon (PTH)1,042%
72649Ferritine1,322%
70303Sediment1,342%
70704Bloedingstijd4,512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,183%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)6,453%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch6,083%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,72%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,82%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch3,472%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig5,432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,553%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,722%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,0531%
190021Klinische opname2,0816%
;