(bv: 020108138, 020117048, 090501003, 149399038, 069499012, 990004052, 020112019, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990316031) met declaratienummer (14D936)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een letsel of acute ziekte


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een letsel of acute ziekteKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 61 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 35 365,63 Honorarium Specialisten: EUR 2 568,72 (declaratiecode: 14D936)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190009Klinisch intercollegiaal consult.5,2848%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.230%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,215%
190011Eerste polikliniekbezoek.26%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.63,7587%
190204Verpleegdag.44,0613%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).54,2469%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.4,1854%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.4,4533%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.1,679%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.2,339%
190711BERA volwassene - audiologisch centrum1,026%
39752Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie.1,026%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.123%
34382Diagnostische oesophagoscopie inclusief eventuele oesophagus manometrie met behulp van fiberscoop, inclusief eventuele proefexcisie(s).33%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).23%
39305Lumbaalpunctie.43%
38497Beenmergpunctie.13%
34483Diagnostische gastroscopie met behulp van fiberscoop inclusief eventuele proefexcisie(s) en operatieve endoscopie.13%
190704Impedantiemetrie - audiologisch centrum1,043%
190715Oto-akoestische emissies (OAE) - audiologisch centrum1,043%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.2,8248%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.1515%
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).13%
34392Therapeutische oesophagoscopie, zoals scleroseren van oesophagusvarices, endoscopische dilatatie van oesophagus en/of plaatsen van een stent in de oesophagus of verwijding van de cardia.103%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.2,6939%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.318%
32600Behandeling met zuigdrainages.46%
39941Tracheaspoeling en/of maagheveling.3,56%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.16%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.16%
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.13%
38885(Poli-)klinisch aanleggen van circulair arm- of beengips als vervolgbehandeling van elders behandelde of gereponeerde fracturen.13%
39956Infuusbeleid bij pasgeborenen, gedurende maximaal de eerste 10 dagen post partum.13%
33292Resuscitatie, al of niet met defibrillatie.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39494Echografie van het hart.4,9754%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,136%
87070Echografie van de buikorganen.1,230%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).1,2227%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,6718%
85120Laevocardiografie.1,7512%
89070Echografie onderste extremiteit.1,5112%
81290MRI hersenen1,4710%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.19%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.19%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.4,679%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.4,339%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,339%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.19%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).19%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.66%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,56%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.26%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.36%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.66%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.36%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,56%
39480Echo-encephalografie.33%
88470Echografie van het scrotum.13%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.43%
120060Longperfusieonderzoek.13%
85320Radiologisch onderzoek aorta thoracalis, aortaboog, inclusief bij dit onderzoek in beeld komende zijtakken.13%
85720Radiologisch onderzoek arteriae coronariae.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.33,8794%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling22,7485%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).98,6185%
70715Trombocyten tellen23,885%
70419Kreatinine24,8182%
70116Ureum23,5782%
70442Natrium63,4182%
70443Kalium64,0382%
70689C-reactive proteinen (CRP)19,3382%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed95,1878%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.67,4978%
70717Differentiele telling (hand)7,4576%
70469Magnesium14,175%
70421Fosfaat13,0672%
70119Chloride36,7372%
70489ASAT, SGOT, transaminase8,970%
74891ALAT, SGPT, Transaminase8,9570%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.41,9869%
74896Alkalische fosfatase5,1467%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,9967%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed20,3566%
70468Melkzuur58,263%
70460Triglyceriden6,1160%
70424Alkali reserve141,0860%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk6,9758%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).6,7954%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.11,6954%
74802Albumine13,4254%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,8752%
70718Differentiele telling (machinaal)2,7151%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)8,4351%
70737Tromboplastinetijd, partieel5,248%
70487Fibrinogeen4,9548%
70707Protrombinetijd5,9545%
70738Trombinetijd3,8845%
70732Bloedstollingsfactor V4,1542%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.14,1539%
74895Kreatine-fosfokinase2,9137%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief4,136%
72570Thyroxine (vrij T4)1,930%
72573Thyrotrofine (TSH)2,130%
74801Eiwit2,130%
70130Urinezuur3,7130%
70704Bloedingstijd19,4427%
72649Ferritine6,7121%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel4,2921%
70481Cellen tellen in liquor3,2921%
70820BNP/NT-proBNP13,6521%
70476Immunoglobuline, elk2,1718%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep318%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,215%
70303Sediment1,215%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)215%
70483Ammoniak1,415%
70425Cholesterol, totaal2,215%
74803Myoglobine2,615%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).415%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)1,0115%
70714Eosinofielen tellen2,0413%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk212%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)2,512%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,2512%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,7512%
70496Osmolariteit1,512%
79004Reumafactoren (Elisa) (CLB-B)1,2512%
72575Thyroxine (T4)1,512%
70716Reticulocyten tellen4,4110%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)1,339%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1,679%
70733Bloedstollingsfactor VII1,339%
70307Amylase1,339%
72501Cortisol19%
77571Proteine C activiteit2,679%
70735Bloedstollingsfactor IX1,339%
72576Trijoodthyronine (T3)1,339%
70731Bloedstollingsfactor II1,339%
77581Proteine S totaal antigeen1,339%
70736Bloedstollingsfactor X1,339%
70438Vitamine E16%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling36%
70456Pyrodruivenzuur1,56%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)16%
74064Geglyceerde hemoglobine1,56%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)16%
71511Vitamine B1, Thiamine16%
77291Haptoglobine16%
72110Myoglobine, kwalitatief.86%
77451Antitrombine III activiteit1,56%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)16%
70431Vitamine A16%
72558hCG, beta-humaan choriongonadotrofine16%
72643Inhibine1,56%
72541Insuline16%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).1,56%
74251Cholesterol, HDL1,56%
72646Parathormoon (PTH)16%
70449Transferrine1,56%
72582Foliumzuur16%
72623Carcinoom Antigeen (CA), elk13%
72511Testosteron23%
72109Hydroxyproline13%
72551Luteiniserend hormoon (LH)23%
70815Natrium en chloride in zweet (kwantitatief)13%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief43%
72630Carcino-embryonaal antigeen (CEA)13%
70614CDE fenotypering (rhesusfactor, subtypering).13%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)23%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis13%
70428Angiotensine converting enzym13%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)23%
72424Apolipoproteine A, B, C, E13%
70734Bloedstollingsfactor VIII23%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling13%
71512Vitamine B6, Pyridoxine13%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)23%
72520Somatomedine13%
70746Plasminogeen activteit13%
77381Reptilase tijd13%
72112Oxaalzuur13%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)13%
70703Bezinkingssnelheid23%
74151Lipase13%
72102Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie23%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)13%
70760Antiplasmine activeit, alfa-213%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief43%
70437IJzer13%
72561Groeihormoon, hGH, Somatropine13%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)13%
72508Aldosteron13%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling23%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)43%
72542Insuline-antistoffen13%
70221Chymotrypsine in faeces13%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)13%
74805Antitrypsine, alfa-I1,043%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch11,4869%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)8,4169%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch35,3666%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3,8766%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk3,5166%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch9,363%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief5,555%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig12,551%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,0648%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.15,2646%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media2,2142%
70620L-agglutinatie2,2536%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,930%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay9,324%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay9,9224%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,3318%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.2,6718%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.315%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch1,2115%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.4,2512%
70503Kweekproef op tuberculose1,512%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media112%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief4,56%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk26%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1,56%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF16%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.4,596%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch23%
71013Virologisch onderzoek door middel van celkweek > 3 media13%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch163%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)43%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).23%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch163%
71102Typering van geisoleerd virusstam13%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd43%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch343%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.321%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,679%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay4,351%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed4,56%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193003Kinderfysiotherapie17,4248%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.96%
193021Logopedie.46%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie26%
193001Fysiotherapeutische behandeling.156%
193030Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd2,6743%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten229%
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst214%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E314%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191508Immunoglobuline i.v., per toedieningeenheid van 100 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.13%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,415%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,4564%
190034Afwezigheidsdag33%
;