(bv: 099899067, 069499011, 119999005, 020108134, 131999095, 990004047, 029499013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990316063) met declaratienummer (14D960)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het bot- of spierstelsel


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het bot- of spierstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 32 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 27 696,65 Honorarium Specialisten: EUR 1 960,02 (declaratiecode: 14D960)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,9933%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3267%
190205Verpleegdag klasse 3B.3333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39494Echografie van het hart.1033%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.133%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.133%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.133%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.333%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.133%
87070Echografie van de buikorganen.233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)133%
70707Protrombinetijd833%
70128Kreatine833%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)133%
70489ASAT, SGOT, transaminase133%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.133%
70715Trombocyten tellen533%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.133%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)233%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).333%
70718Differentiele telling (machinaal)133%
70442Natrium933%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.133%
70689C-reactive proteinen (CRP)1133%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1433%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)233%
70443Kalium933%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1133%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).4433%
70116Ureum933%
74891ALAT, SGPT, Transaminase133%
70469Magnesium333%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch167%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,567%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch633%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay233%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd233%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay233%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk233%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch133%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)833%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay433%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193003Kinderfysiotherapie1367%
193024Preverbale logopedie1133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.133%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname133%
;