(bv: 099699093, 109799037, 020109012, 029499014, 131999168, 029899011, 990616021, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990416005) met declaratienummer (14D975)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / lever


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / leverKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 59 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 70 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 42 305,99 Honorarium Specialisten: EUR 1 755,06 (declaratiecode: 14D975)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,7965%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,7534%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,3318%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,8311%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,6310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.60,0692%
190204Verpleegdag.48,078%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.1,6720%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,518%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).16,2815%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.1,858%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.6,367%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.25%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.5,144%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1,574%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.1,334%
39839Spirografische longfunctiebepaling.5,834%
34391Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie, impedantiemetrie en/of pH-meting).1,43%
39752Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34394Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum.3,635%
34503Endoscopische gastrostomie (zie 034501 voor open procedure).1,174%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,8215%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.1,427%
39680Perifeer infuus inbrengen.25%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.25%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.1,385%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.142%
39941Tracheaspoeling en/of maagheveling.1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,2749%
87070Echografie van de buikorganen.2,1546%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.2,3844%
39494Echografie van het hart.2,2626%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.1,2517%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.1,1715%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,5214%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.1,2412%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,6712%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.1,1911%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).2,0410%
89070Echografie onderste extremiteit.1,548%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,677%
81093MRI hersenen - standaard.1,117%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.17%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,036%
87090MRI abdomen.1,115%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.1,635%
85090MRI thorax(wand), mamma en mediastinum.1,045%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.1,294%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.13%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.1,43%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.0,83%
120501PET WB (whole body), oncologie.1,63%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.13%
80080Volledig botdensitometrisch onderzoek met DEXA-apparatuur, ongeacht het aantal onderzochte anatomische gebieden en ongeacht het aantal zittingen.2,63%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,52%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.12%
39480Echo-encephalografie.22%
120070Maagontledigingsonderzoek (063).12%
86818Fistulografie, thoraxwand en mamma.1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).27,8989%
70715Trombocyten tellen12,1487%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling12,3687%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.40,9785%
70442Natrium23,3484%
70443Kalium22,883%
70419Kreatinine14,2283%
70116Ureum13,3880%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.14,774%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.16,1573%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed23,371%
74891ALAT, SGPT, Transaminase9,6869%
70489ASAT, SGOT, transaminase9,4969%
70421Fosfaat12,5469%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase9,2265%
74896Alkalische fosfatase8,664%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1764%
74802Albumine10,5563%
70469Magnesium10,5663%
70119Chloride7,9262%
70718Differentiele telling (machinaal)5,360%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)5,3358%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk15,0758%
70717Differentiele telling (hand)5,2655%
70689C-reactive proteinen (CRP)11,7249%
70460Triglyceriden10,3548%
74801Eiwit5,3839%
70707Protrombinetijd5,6336%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.6,9235%
70716Reticulocyten tellen3,4535%
70468Melkzuur7,2235%
72649Ferritine1,6235%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed14,3833%
70437IJzer1,6529%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,7529%
72573Thyrotrofine (TSH)2,0328%
72570Thyroxine (vrij T4)2,0427%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)9,1927%
70703Bezinkingssnelheid2,7726%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch4,5725%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel5,1721%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,9221%
70307Amylase3,2921%
70130Urinezuur1,6320%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2,6720%
70424Alkali reserve23,3819%
70487Fibrinogeen3,3819%
70476Immunoglobuline, elk418%
70496Osmolariteit5,0318%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).5,0718%
70431Vitamine A1,5517%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,0717%
70438Vitamine E1,6817%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)2,9216%
70738Trombinetijd2,3716%
74895Kreatine-fosfokinase2,514%
70445IJzerbindingscapaciteit1,4214%
70303Sediment1,7114%
72582Foliumzuur114%
70483Ammoniak2,7313%
70449Transferrine1,5513%
74805Antitrypsine, alfa-I1,4713%
70704Bloedingstijd10,2912%
72646Parathormoon (PTH)1,9512%
74251Cholesterol, HDL3,112%
70108Diaceetzuur2,4711%
70221Chymotrypsine in faeces2,0511%
70223Alfa-I-antitrypsine in faeces3,1711%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief1,511%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)5,9610%
70425Cholesterol, totaal1,4110%
72501Cortisol1,510%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)4,539%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,079%
70732Bloedstollingsfactor V2,868%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)1,298%
72102Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie3,438%
70815Natrium en chloride in zweet (kwantitatief)1,228%
74151Lipase48%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief2,087%
71511Vitamine B1, Thiamine1,097%
70481Cellen tellen in liquor2,076%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).46%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)1,56%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,26%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)3,26%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).36%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief4,986%
70201Bloed (occult), kwalitatief1,785%
77581Proteine S totaal antigeen2,565%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)4,785%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep3,225%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)1,385%
70714Eosinofielen tellen1,55%
77291Haptoglobine1,135%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)2,635%
70456Pyrodruivenzuur1,635%
71739Micro-albumine in urine1,175%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,714%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk4,864%
72640Beta-2-microglobuline1,174%
72112Oxaalzuur1,674%
72520Somatomedine14%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,674%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)24%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)2,83%
72420IgG subklassen43%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)1,43%
70455Cholinesterase1,43%
70820BNP/NT-proBNP1,63%
71512Vitamine B6, Pyridoxine13%
70184Immuno-electroforese, na concentratie22%
77551Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief1,252%
72109Hydroxyproline1,52%
77571Proteine C activiteit1,252%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,52%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)1,252%
70210Trypsine.1,252%
74061Leucine-aminopeptidase2,252%
70222Galzure zouten in faeces1,52%
70212Calcium in faeces.2,752%
72575Thyroxine (T4)12%
72550ACTH, corticotrofine1,252%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)12%
70220Osmolariteit in faeces1,252%
72508Aldosteron1,252%
72647Renine1,252%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch12,8856%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief6,8755%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch10,6153%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig13,9548%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.7,8544%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,1342%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch39,1440%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch533%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch4,131%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media2,6329%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)7,5826%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch3,1324%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4,2324%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,7920%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum37,8819%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).2,6318%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF2,0814%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,6813%
70620L-agglutinatie2,1412%
70913Wormeieren (concentratie)1,412%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2,1810%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.310%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,7110%
71105HBs antigeen1,0810%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch410%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.1,2510%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch2,858%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).2,087%
70914Protozoaire cysten (concentratie)2,57%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief7,567%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,115%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)4,225%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,335%
70503Kweekproef op tuberculose3,864%
71102Typering van geisoleerd virusstam14%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)1,834%
71013Virologisch onderzoek door middel van celkweek > 3 media1,63%
70517Beta lactamase test1,23%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media13%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)2,23%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.3,52%
70643Immunodiffusie reactie1,52%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.2,4123%
50503Immuno-pathologisch onderzoek.1,5910%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay6,1818%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.2,49%
72835Metalen (zwaar) kwalitatief en/of kwantitatief per element, met AAS vlam, maximaal per keer1,737%
70827Zink1,36%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed6,135%
74721Koper1,135%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk2,52%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie1,512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)18,9829%
193001Fysiotherapeutische behandeling.15,5817%
193003Kinderfysiotherapie21,1515%
193021Logopedie.9,457%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.9,144%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog22%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie22%
193024Preverbale logopedie1,252%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190961Fysiotherapie - direct patiŽntgebonden handelen - revalidatie.445%
190942Logopedie - indirect patiŽntgebonden handelen - revalidatie.30,434%
190963Logopedie - direct patiŽntgebonden handelen - revalidatie.53,23%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1,6910%
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst1,827%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald2,294%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E1,43%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten1,83%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.2,6316%
190143IC beademingstoeslag groep 327,427%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190151Pediatrische IC.17,6311%
190150Neonatale IC.14,55%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193342Caspofungine, toedieningsvorm infusiepoeder, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,4922%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,565%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname2,0568%
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).2,4920%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,0318%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,4717%
190034Afwezigheidsdag4,8215%
39692Preassessment opname.13%
;