(bv: 990216073, 199799002, 049799008, 990416004, 020109038, 079799007, 029999042, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990516005) met declaratienummer (14E026)

Operatief plaatsen van een pacemaker bij Een aandoening van hart of vaatstelsel


Prijs van: Operatief plaatsen van een pacemaker bij Een aandoening van hart of vaatstelselKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 19 059,18 Honorarium Specialisten: EUR 1 109,78 (declaratiecode: 14E026)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,271%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.157%
190011Eerste polikliniekbezoek.214%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.3,29100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,2557%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,6743%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.1100%
33284Verwijdering van een pacemaker.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.1,529%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.114%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39494Echografie van het hart.1,6786%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,586%
85120Laevocardiografie.114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.4,29100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.4,1786%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).271%
70715Trombocyten tellen1,2557%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel157%
70442Natrium143%
70443Kalium143%
70116Ureum129%
70707Protrombinetijd129%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling129%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).129%
70419Kreatinine129%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep214%
70469Magnesium114%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.114%
70119Chloride114%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd114%
70737Tromboplastinetijd, partieel114%
79011Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-C)114%
70421Fosfaat114%
70460Triglyceriden114%
70704Bloedingstijd114%
70425Cholesterol, totaal114%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
1903311 Draads pacemaker.1,43100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.229%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190151Pediatrische IC.314%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).1,529%
;