(bv: 131999030, 029399031, 069899236, 029199256, 110101007, 029799082, 990004053, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990516008) met declaratienummer (14E029)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren hartafwijking


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren hartafwijkingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 41 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 32 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 18 713,05 Honorarium Specialisten: EUR 2 166,35 (declaratiecode: 14E029)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,4663%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,8632%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,8114%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,2411%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.14%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.42,2480%
190204Verpleegdag.37,9920%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.4,0876%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,1713%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).2011%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.24,068%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.3,337%
33219Catheterisatie van het rechter hart, inclusief eventuele drukmeting, O2-bepaling, angiografie (veneuze hartcatheterisatie), aansluiting van een uitwendige pacemaker.1,54%
39832Bepaling van de alveolaire ventilatie en analyse van de ongelijkmatigheid van de ventilatie. Katapherometrie en capnografie vallen onder deze code.5,63%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34489Interventiegastroscopie, diagnostiek en/of behandeling van bloedingen.1,337%
38909Operatie van grote en gecompliceerde gezwellen, excl. Moh's chirurgie.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.111%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.5,4111%
33220Anesthesie bij catheterisatie van het rechterhart (code 33219).19%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.2,54%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.32%
32688Therapeutische pleurapunctie.12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39494Echografie van het hart.6,8674%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.4,6670%
87070Echografie van de buikorganen.2,0924%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,3320%
89070Echografie onderste extremiteit.1,411%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).1,259%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,337%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.17%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.14%
85120Laevocardiografie.24%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.14%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.14%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,54%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.14%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).14%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,514%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,014%
81290MRI hersenen1,014%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.12%
39493Oesophagus echocardiografie TEE.12%
120060Longperfusieonderzoek.12%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.12%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.12%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.12%
120102Renografie met farmacologische interventie.12%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.12%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.12%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.12%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.12%
84002Radiologisch onderzoek gehele schouder, arm en hand.12%
88470Echografie van het scrotum.12%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.12%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.12%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).15,3276%
70443Kalium14,9274%
70442Natrium14,6574%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling6,772%
70715Trombocyten tellen6,6772%
70116Ureum10,1670%
70419Kreatinine12,2856%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed24,152%
70689C-reactive proteinen (CRP)5,4549%
70717Differentiele telling (hand)3,1448%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.13,7448%
70489ASAT, SGOT, transaminase3,547%
74891ALAT, SGPT, Transaminase3,547%
70718Differentiele telling (machinaal)3,6743%
70469Magnesium10,3341%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.21,2138%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed9,3338%
74802Albumine9,4737%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3,6537%
74896Alkalische fosfatase3,0536%
70119Chloride5,0235%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.9,1434%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase3,5133%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,4733%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.9,5333%
74801Eiwit2,4628%
70421Fosfaat10,7928%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)2,122%
70820BNP/NT-proBNP3,122%
70716Reticulocyten tellen2,7621%
70468Melkzuur9,6620%
72570Thyroxine (vrij T4)2,320%
72573Thyrotrofine (TSH)1,7520%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)7,7418%
70460Triglyceriden3,4315%
70424Alkali reserve10,4615%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.7,0215%
70128Kreatine413%
70108Diaceetzuur2,1713%
70303Sediment1,211%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)4,811%
72649Ferritine1,611%
74895Kreatine-fosfokinase2,211%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,6111%
70707Protrombinetijd4,8610%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,759%
70437IJzer19%
70130Urinezuur1,59%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.2,259%
70487Fibrinogeen3,759%
70738Trombinetijd7,759%
70496Osmolariteit17%
74805Antitrypsine, alfa-I27%
70425Cholesterol, totaal2,677%
70737Tromboplastinetijd, partieel9,066%
70704Bloedingstijd8,54%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)1,54%
70307Amylase34%
77291Haptoglobine14%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym14%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)14%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd3,54%
70732Bloedstollingsfactor V74%
70483Ammoniak2,54%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)2,54%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk94%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief64%
70703Bezinkingssnelheid7,54%
70431Vitamine A1,54%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine22%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)12%
70746Plasminogeen activteit22%
74803Myoglobine62%
72565Prolactine (PRL)12%
77451Antitrombine III activiteit22%
71471Hydroxy-indolazijnzuur, 5-, kwantitatief12%
70735Bloedstollingsfactor IX22%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel12%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)12%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.22%
70446Aminozurenchromatogram12%
70731Bloedstollingsfactor II22%
74151Lipase42%
77571Proteine C activiteit42%
72102Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie12%
70481Cellen tellen in liquor22%
70736Bloedstollingsfactor X22%
74765Albumine in liquor cerebrospinalis22%
70438Vitamine E22%
72646Parathormoon (PTH)22%
70760Antiplasmine activeit, alfa-222%
74251Cholesterol, HDL32%
77572Proteine C antigeen22%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)12%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).12%
72501Cortisol12%
70733Bloedstollingsfactor VII22%
74335Electroforetisch diagram in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.32%
72575Thyroxine (T4)12%
77581Proteine S totaal antigeen22%
70197Metanefrinen, normetanefrinen32%
72109Hydroxyproline12%
72511Testosteron12%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief12%
70734Bloedstollingsfactor VIII22%
74336Immuno-electroforese met antiserum, inclusief eventuele determinatie22%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).1,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch5,5426%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig2,8224%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.7,222%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief3,622%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,922%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch2,4119%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch18,1117%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,3815%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,0912%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media2,411%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,7510%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.6,5510%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,259%
70620L-agglutinatie27%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum2,677%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)14%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay34%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,54%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,54%
70001Hybridisatie, geautomatiseerd6,54%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.1,54%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)32%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.22%
71102Typering van geisoleerd virusstam12%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief12%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF12%
71105HBs antigeen12%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch22%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera102%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,5715%
72887Cardiaca, identificatie en/of kwantificatie, m.b.v. immunoassay69%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed22%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.10,8122%
193021Logopedie.14,611%
193003Kinderfysiotherapie6,9810%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie2,337%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.72%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst1,58%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald1,838%
190404Vers bevroren af plasma, leukocyten verwijderd, in Na-citraat2,87%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd33%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.2,1113%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,759%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,7165%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,0733%
190034Afwezigheidsdag1,54%
;