(bv: 990116005, 972802104, 060301013, 990035006, 140401015, 990416019, 991216013, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (990816008) met declaratienummer (14E129)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bloedarmoede


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij BloedarmoedeKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 36 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 3 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 5 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 35 369,06 Honorarium Specialisten: EUR 2 018,26 (declaratiecode: 14E129)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.550%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.36100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).150%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.950%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.250%
87070Echografie van de buikorganen.150%
39494Echografie van het hart.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70736Bloedstollingsfactor X450%
70704Bloedingstijd850%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling550%
70715Trombocyten tellen550%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.450%
70716Reticulocyten tellen650%
70717Differentiele telling (hand)950%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1650%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch150%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch150%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)150%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).250%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.350%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.350%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald3100%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten1,5100%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E1450%
190422Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A, gesplitst, 75 ml950%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname150%
;