(bv: 990316022, 039999006, 991516034, 140301026, 131999024, 979002188, 972804016, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (991116013) met declaratienummer (14E255)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een infectie


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een infectieKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 36 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 4 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 27 696,65 Honorarium Specialisten: EUR 1 962,18 (declaratiecode: 14E255)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.3,1666%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.2,1556%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1339%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.119%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.31,8253%
190205Verpleegdag klasse 3B.40,8147%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39305Lumbaalpunctie.1,258%
39737Onderzoek arteriŽle obstructies extremiteiten dmv bloeddrukmeting armen en/of benen of penis met CW doppler of plethysmografie incl PVR curven of doppler stroomsnelheid curven incl een belastingproef.105%
32480Diagnostische bronchoscopie, inclusief een of meerdere proefexcisies, curettage en/of afzuigen van materiaal voor cytologisch en/of pathologisch onderzoek.15%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.25%
34684Diagnostische duodenoscopie met behulp van fiberscoop, inclusief eventulele proefexcisie(s).35%
39829Intra-arteriŽle bloeddrukmeting.15%
39114Cytologische en/of bacteriologische punctie.25%
80077Diagnostische puncties van niet palpabele afwijkingen of organen, onder echografische controle.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
32203Tracheotomie.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.119%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.910%
38582Gipsbroek, niet verband houdende met een operatieve ingreep.25%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3,6263%
87070Echografie van de buikorganen.2,3329%
89070Echografie onderste extremiteit.2,424%
39494Echografie van het hart.319%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.2,2519%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.1,519%
120031Meerfasen skeletonderzoek.119%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.1,519%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.115%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,3315%
120030Statisch skeletonderzoek.115%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,3315%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.110%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.1,510%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.1,510%
81290MRI hersenen210%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.210%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.110%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.1,510%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).15%
120501PET WB (whole body), oncologie.15%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.15%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.15%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.15%
89090MRI heup(en)/ onderste extremiteit(en).15%
84613Arhthrografie polsgewricht.15%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.15%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling14,9485%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).32,4985%
70715Trombocyten tellen14,7185%
70718Differentiele telling (machinaal)6,3281%
70689C-reactive proteinen (CRP)14,3576%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.16,571%
70717Differentiele telling (hand)10,8866%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.563%
70703Bezinkingssnelheid4,4553%
74896Alkalische fosfatase10,0953%
70489ASAT, SGOT, transaminase12,3653%
74891ALAT, SGPT, Transaminase12,8253%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.13,8253%
70116Ureum17,7353%
70443Kalium24,7151%
70442Natrium24,7151%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase11,249%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)12,849%
70419Kreatinine13,649%
70421Fosfaat17,549%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.14,0647%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed19,7847%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,539%
70716Reticulocyten tellen2,2934%
70469Magnesium23,7134%
74801Eiwit15,2932%
70303Sediment229%
74802Albumine17,1729%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk21,1729%
70130Urinezuur19,1729%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch229%
70481Cellen tellen in liquor2,8527%
70424Alkali reserve2,424%
70119Chloride19,824%
70707Protrombinetijd4,624%
70714Eosinofielen tellen2,424%
70496Osmolariteit5,2519%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed7,7519%
74895Kreatine-fosfokinase2,7519%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)719%
70487Fibrinogeen215%
70437IJzer1,3315%
72501Cortisol1,6715%
77102Microscopie van punctaten, aanvullende specifieke kleuring: esterase, zure fosfatase, tartraat geremde zure fosfatase, sudan black, etc. inclusief beoordeling.1115%
70460Triglyceriden3,3315%
72649Ferritine115%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).1115%
70468Melkzuur315%
70732Bloedstollingsfactor V110%
72582Foliumzuur110%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd2,510%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)6,510%
70761Heparine bepaling (anti Xa activiteit).110%
70128Kreatine4110%
70449Transferrine110%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,510%
72640Beta-2-microglobuline110%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.8,510%
70737Tromboplastinetijd, partieel510%
70431Vitamine A15%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)45%
70738Trombinetijd15%
74061Leucine-aminopeptidase15%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)15%
77582Proteine S vrij antigeen15%
72110Myoglobine, kwalitatief.15%
77101Microscopie van punctaten (anders dan sternumpunctaat), standaard kleuring en beoordeling25%
70733Bloedstollingsfactor VII15%
70704Bloedingstijd125%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine15%
70307Amylase25%
77432Fibrinogeen splitsingsprodukten, kwantitatief35%
70445IJzerbindingscapaciteit15%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym15%
70425Cholesterol, totaal705%
72570Thyroxine (vrij T4)25%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)55%
70476Immunoglobuline, elk25%
72112Oxaalzuur15%
70438Vitamine E15%
70735Bloedstollingsfactor IX15%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel75%
72511Testosteron15%
77433Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten (FDP) D-dimeertest, semikwantitatief15%
70108Diaceetzuur15%
70802Concrementen (zoals stenen), instrumentele methode15%
74962Colloid osmolaliteit (colloid osmotische druk)15%
74151Lipase15%
72571Trijoodthyronine (vrij T3)15%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)85%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)15%
70736Bloedstollingsfactor X15%
72520Somatomedine15%
77571Proteine C activiteit25%
70115Concentratie- en verdunningsproef, elk65%
70815Natrium en chloride in zweet (kwantitatief)15%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu145%
70428Angiotensine converting enzym15%
70731Bloedstollingsfactor II15%
72573Thyrotrofine (TSH)25%
79017Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-B)35%
70197Metanefrinen, normetanefrinen25%
70483Ammoniak15%
77341Bloedstollingsfactor VIII stol activiteit15%
72551Luteiniserend hormoon (LH)15%
77581Proteine S totaal antigeen15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,2966%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch4,1758%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk2,3242%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch4,3437%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch3,9437%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,7134%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,5734%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.4,2934%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig7,1232%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief5,7532%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.2,624%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch3,0422%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay3,519%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,2519%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media2,519%
70003DNA-amplificatie, kwalitatief, geautomatiseerd715%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.115%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch1,510%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.610%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief1,510%
70643Immunodiffusie reactie610%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk1,510%
70620L-agglutinatie1,510%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch2810%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum1,510%
71105HBs antigeen15%
70524Microscopisch onderzoek (gekleurd of ongekleurd), elk, mycologisch25%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF35%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)35%
70503Kweekproef op tuberculose15%
71144Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay (m.u.v. HBs ag), infectieserologisch.15%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera165%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)15%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).45%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch25%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.15%
71120Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. CBR of HAR per bepaling15%
70185Antistoffen tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoblot15%
71102Typering van geisoleerd virusstam15%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF35%
70621RA-test (Latex-agglutinatie)15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.1,510%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay7,7519%
79992Huisbezoektarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken.45%
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie25%
72888Methotrexaat met immunoassay, inclusief eventuele herbepalingen405%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2310%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E32,6711%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald1911%
190389Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, 5E37%
190422Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A, gesplitst, 75 ml17%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd64%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten24%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,5151%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.2,1232%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,510%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname3,3163%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,137%
120027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.1,6715%
39691Preassessment dagopname.110%
39692Preassessment opname.1,510%
190034Afwezigheidsdag15%
;