(bv: 069599010, 069499004, 192001042, 049999009, 020108066, 028899041, 029399026, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (991116022) met declaratienummer (14E263)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij HIV of AIDS


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij HIV of AIDSKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 53 dagen.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 1 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 27 696,65 Honorarium Specialisten: EUR 1 960,02 (declaratiecode: 14E263)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190009Klinisch intercollegiaal consult.2100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.53100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.1100%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1100%
39830Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2, pH en pCO2 voor en tijdens inademen van zuurstof.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
86818Fistulografie, thoraxwand en mamma.1100%
39494Echografie van het hart.2100%
83290MRI thoracale wervelkolom.4100%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.4100%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.2100%
83390MRI lumbosacrale wervelkolom.4100%
87070Echografie van de buikorganen.4100%
82490MRI achterste schedelgroeve.5100%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.3100%
120501PET WB (whole body), oncologie.1100%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.3100%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1100%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70469Magnesium11100%
74801Eiwit8100%
70307Amylase3100%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)8100%
70731Bloedstollingsfactor II1100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.10100%
74896Alkalische fosfatase9100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.44100%
72640Beta-2-microglobuline1100%
70116Ureum9100%
70737Tromboplastinetijd, partieel3100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.122100%
70707Protrombinetijd3100%
70481Cellen tellen in liquor4100%
74802Albumine13100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.33100%
72110Myoglobine, kwalitatief.1100%
70732Bloedstollingsfactor V1100%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).15100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling40100%
70442Natrium69100%
74064Geglyceerde hemoglobine1100%
70119Chloride3100%
70738Trombinetijd2100%
70710Microscopie van sternumpunctaat, standaardkleuring en beoordeling1100%
70487Fibrinogeen1100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase18100%
70419Kreatinine20100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed5100%
70733Bloedstollingsfactor VII1100%
70689C-reactive proteinen (CRP)19100%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief1100%
70443Kalium72100%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk3100%
70130Urinezuur3100%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)1100%
70715Trombocyten tellen37100%
70489ASAT, SGOT, transaminase18100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)11100%
70421Fosfaat43100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase10100%
70735Bloedstollingsfactor IX1100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).80100%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1100%
70460Triglyceriden5100%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch6100%
70303Sediment2100%
71739Micro-albumine in urine1100%
70718Differentiele telling (machinaal)20100%
70496Osmolariteit9100%
74895Kreatine-fosfokinase3100%
70425Cholesterol, totaal2100%
72420IgG subklassen4100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.34100%
70736Bloedstollingsfactor X1100%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)2100%
70703Bezinkingssnelheid1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch10100%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media2100%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk12100%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch20100%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay4100%
70588Microscopisch onderzoek op tuberculose (Ziehl-Neelsen of gelijkwaardige methode)4100%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch25100%
71105HBs antigeen1100%
70503Kweekproef op tuberculose4100%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch1100%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.6100%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).3100%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig5100%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch3100%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay8100%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2100%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch10100%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.4100%
70913Wormeieren (concentratie)3100%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief3100%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)19100%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)3100%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch190100%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)2100%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.2100%
70914Protozoaire cysten (concentratie)1100%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief8100%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch33100%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1100%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch21100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.4100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72888Methotrexaat met immunoassay, inclusief eventuele herbepalingen2100%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie3100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190420Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A1100%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald6100%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E8100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
191543Caspofungine, per toedieningeenheid van 1 mg bij indicaties welke voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.1100%
191628Rituximab, per toedieningeenheid van 10 mg bij indicaties welke niet voldoen aan de beleidsregel dure geneesmiddelen.1100%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1100%
190034Afwezigheidsdag6100%
;