(bv: 079799047, 219799009, 029099021, 991416025, 979001197, 131999153, 099699036, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (991316008) met declaratienummer (14E295)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijkingKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 36 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 9 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 6 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 27 696,65 Honorarium Specialisten: EUR 1 962,18 (declaratiecode: 14E295)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.8,9987%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.187%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.387%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190206Verpleegdag klasse 3C.33,0587%
190204Verpleegdag.52,3313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.6,5413%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.6,5413%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74891ALAT, SGPT, Transaminase5,21100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).7,82100%
70421Fosfaat1,74100%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.10,42100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase5,21100%
70460Triglyceriden4,34100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)2,61100%
70715Trombocyten tellen7,82100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3,47100%
70489ASAT, SGOT, transaminase5,21100%
74896Alkalische fosfatase3,47100%
70442Natrium8,69100%
70116Ureum5,21100%
74802Albumine4,34100%
70419Kreatinine4,34100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling7,82100%
70443Kalium8,69100%
70119Chloride2,61100%
70307Amylase187%
70425Cholesterol, totaal4,0187%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)387%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.187%
74251Cholesterol, HDL387%
70689C-reactive proteinen (CRP)8,0187%
70714Eosinofielen tellen6,5413%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk13,0813%
70469Magnesium6,5413%
74895Kreatine-fosfokinase6,5413%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk6,5413%
70716Reticulocyten tellen6,5413%
70718Differentiele telling (machinaal)6,5413%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch287%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch287%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)5,0187%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.187%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch287%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch4,0187%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch287%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.8,0187%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.2,61100%
190021Klinische opname6,08100%
;