(bv: 069899242, 028999038, 070801007, 020109087, 990035002, 109999004, 099899024, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (991316017) met declaratienummer (14E302)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven syndroom


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven syndroomKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 57 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 8 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 48 322,57 Honorarium Specialisten: EUR 2 149,18 (declaratiecode: 14E302)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,2933%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,3329%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,519%
190011Eerste polikliniekbezoek.210%
190017Medebehandeling (voor IC medebehandeling zie 039672).25%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.58,6581%
190204Verpleegdag.47,519%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,0952%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).2,2519%
39831Het inbrengen van een verblijfnaald ter verkrijging van arterieel bloed voor onderzoek naar pO2 en pCO2 in rust en tijdens inspanning, zonodig ook na inademen van zuurstof.1414%
39752Brainstem auditory evoked potentials (BAEP/BER) met auto-akoestische emissie.114%
34620Diagnostische endoscopie van oesofagus, maag en/of duodenum met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten of antroduodenale manometrie.410%
39839Spirografische longfunctiebepaling.15%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.15%
39766Visually evoked potentials (VEP), exclusief objectieve visusbepaling.15%
39863Electro-encephalografie (EEG), registratie vanaf 1 tot 2 uur.15%
3971224-uurs Electro-encephalografie (EEG)-registratie met diepte elektr.35%
39788Eenvoudige electro-retinografie (ERG).15%
34686Diagnostische endoscopie van het colon met behulp van flexibele endoscoop, eventueel inclusief biopten, poliepectomie of colonmanometrie.25%
39932Spirografisch onderzoek naar de invloed van bronchusverwijdende geneesmiddelen per injectie of per inhalatie.15%
39743Standaard electromyografisch onderzoek (EMG) (< 45 min.).15%
34690Diagnostische endoscopie alleen van het sigmoÔd met behulp van een flexibele endoscoop, inclusief eventuele biopten en poliepectomie.15%
89879Beoordeling radiologisch onderzoek voor derden.15%
39836Overzichtsbepaling van de mechanische ventilatieverhouding door middel van direct geregistreerde drukvolumediagrammen of luchtweerstandbepaling.25%
39096Arteriepunctie door middel van een verblijfnaald voor registratie van de arteriŽle bloeddruk.15%
190702Toonaudiometrie - audiologisch centrum35%
34391Oesofagusfunctieonderzoek, inclusief eventuele 24-uurs metingen (manometrie, impedantiemetrie en/of pH-meting).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39063Coagulatie van eenvoudige benigne aandoeningen.15%
33605Inbrengen van een port-a-cath systeem.15%
34394Therapeutische endoscopie van oesofagus, maag of duodenum.35%
38911Op.verw. gezwellen uitgaande van cutis, subcutis en/of onderhuids vet- en bindweefsel of verwijderen corpora aliena, inwendige metalen hechtingen, apparaat volgens Ton e.d. dmv excisie.15%
38942Klinische wondexcisie en wondtoilet. Onder wondexcisie en wondtoilet wordt verstaan locaalanesthesie, inspectie, reiniging, excisie en/of hechting van de wond(en).55%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87258Inbrengen maag- of duodenumsonde.1,6714%
39680Perifeer infuus inbrengen.110%
39090Algehele anesthesie bij specialistisch onderzoek en bij verrichtingen, waarvoor geen anesthesie staat vermeld.110%
32075Behandeling van een neusbloeding door middel van een Bellocq-tamponade.15%
39939Aerosolbehandeling.385%
33698Inbrengen centrale veneuze catheter of een navelcatheter bij pasgeborenen voor voeding of drukmeting.15%
39445Injecties, met uitzondering van injecties ten behoeve van locale anesthesie.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.6,471%
87070Echografie van de buikorganen.2,6452%
39494Echografie van het hart.2,748%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.3,7538%
87111Radiologisch onderzoek slokdarm.133%
81002Radiologisch onderzoek hersenschedel of deel ervan inclusief neusbeen.1,1729%
81093MRI hersenen - standaard.129%
89070Echografie onderste extremiteit.1,624%
84602Radiologisch onderzoek pols en/of hand en/of vingers.119%
85070Echografie van het hart en/of de thorax.0,6714%
87211Radiologisch onderzoek maag en duodenum inclusief doorlichten van de slokdarm en inclusief dunne darm passage.114%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.114%
87042CT onderzoek van het abdomen, retroperitoneum, inclusief inbegrepen orale en/of rectale contraststof, met of onder toediening van een intraveneus contrastmiddel.114%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.214%
89402Radiologisch onderzoek knie en/of onderbeen.110%
81370Echografie van de schedel (niet bedoeld wordt de mid-line echo).110%
83002Radiologisch onderzoek gehele wervelkolom inclusief sacrum en os coccigis en overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.1,510%
89002Radiologisch onderzoek gehele been en/of voet.1,510%
83302Radiologisch onderzoek lumbosacrale wervelkolom inclusief overzichtsopname sacroiliacale gewrichten.110%
82490MRI achterste schedelgroeve.110%
87411Radiologisch onderzoek dunne darm als zelfstandig onderzoek inclusief contrastvloeistof.210%
83102Radiologisch onderzoek cervicale wervelkolom of deel ervan.110%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.2,510%
88311Retrograde cysto-en/of urethrografie, inclusief eventueel mictie- en incontinentieonderzoek.110%
83290MRI thoracale wervelkolom.15%
120100Nieronderzoek statisch (DMSA).15%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).15%
86818Fistulografie, thoraxwand en mamma.15%
89602Radiologisch onderzoek enkel en/of voet(wortel) en/of tenen.15%
82002Radiologisch onderzoek aangezichtsschedel of deel ervan - neusbijholten inclusief sphenoid respectievelijk adenoid.15%
84730Lengteprognose op handwortelskelet en/of skeletleeftijdbepaling.15%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.15%
84018Fistulografie schoudergordel, bovenste extremiteit.15%
120069Gastro-oesofageale refluxonderzoek (066).15%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.15%
120070Maagontledigingsonderzoek (063).15%
82505Volledige gebitsstatus of panoramixopname.15%
39483Diagnostische echografie van het oog.15%
87511Radiologisch onderzoek dikke darm.15%
83202Radiologisch onderzoek thoracale wervelkolom of deel ervan.15%
89302Radiologisch onderzoek bovenbeen.15%
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.25%
84402Radiologisch onderzoek elleboog en/of onderarm.15%
120076Onderzoek naar bloedverlies in de tractus digestivus gedurende ťťn dag (091).15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium33,8490%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).53,7490%
70442Natrium34,4790%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling21,4486%
70715Trombocyten tellen24,3986%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed49,4181%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.73,8881%
70689C-reactive proteinen (CRP)20,1976%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.28,7576%
70419Kreatinine23,7371%
70119Chloride9,7167%
70116Ureum23,6467%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.26,7762%
70718Differentiele telling (machinaal)7,7762%
70468Melkzuur15,1562%
74891ALAT, SGPT, Transaminase17,8252%
70489ASAT, SGOT, transaminase17,8252%
74896Alkalische fosfatase16,7352%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.14,148%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase18,248%
70717Differentiele telling (hand)8,748%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed17,7843%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.13,3343%
70421Fosfaat32,6743%
70469Magnesium30,8943%
72570Thyroxine (vrij T4)1,7133%
70460Triglyceriden29,7133%
72573Thyrotrofine (TSH)1,5733%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).24,4333%
74802Albumine31,4333%
70716Reticulocyten tellen6,2933%
70425Cholesterol, totaal133%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)26,3329%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk53,6729%
70303Sediment4,1729%
72501Cortisol329%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel2,824%
70424Alkali reserve12,824%
70704Bloedingstijd8,7519%
72649Ferritine2,519%
70483Ammoniak15,2519%
70707Protrombinetijd16,7519%
74801Eiwit28,2519%
70130Urinezuur3,2519%
70307Amylase1,7519%
70737Tromboplastinetijd, partieel18,2519%
76875Kruisproef, volledig (3 methoden)419%
70496Osmolariteit5,7519%
70456Pyrodruivenzuur1,2519%
70407Methemoglobine, sulfhemoglobine, elk1114%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)5,3314%
70487Fibrinogeen3,3314%
72646Parathormoon (PTH)1,3314%
74895Kreatine-fosfokinase214%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)314%
70703Bezinkingssnelheid114%
72102Aminozurenchromatogram via kolomchromatografie210%
70221Chymotrypsine in faeces1,510%
72551Luteiniserend hormoon (LH)110%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch18,510%
72640Beta-2-microglobuline1,510%
70123Homocysteine110%
70610Antistoffen, gebonden, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (directe Coombstest).2,510%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)2,510%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)110%
72552Follikelstimulerend hormoon (FSH)110%
72109Hydroxyproline110%
70437IJzer1,510%
77434Fibrine/fibrinogeen degradatie produkten, kwantitatief410%
72582Foliumzuur110%
74251Cholesterol, HDL110%
79010Bloedgroep erytrocytenserologie, bijzonder (CLB-B)310%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine110%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)4,510%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,510%
70738Trombinetijd15,510%
77093HLA-A, B, C, typering105%
72508Aldosteron45%
78041Zwangerschapsreactie uit serum15%
74901Ceruloplasmine15%
79015Immunochemische onderzoeken, bijzonder (CLB-B)25%
70806Chromatografische analyse (kwalitatief, 2-dimensionaal)15%
72514Androsteendion15%
70431Vitamine A15%
70732Bloedstollingsfactor V65%
72602Allergenen, (Specifiek IgE Antistof tegen, RAST)15%
76871Kruisproef in zout-albumine-milieu15%
79018Immunocytologie onderzoeken, bijzonder (CLB-C)15%
70445IJzerbindingscapaciteit25%
70820BNP/NT-proBNP15%
77291Haptoglobine65%
72575Thyroxine (T4)15%
72519Sex hormone binding globulin (SHBG)15%
74151Lipase15%
79009Bloedstollingsfactoren, bijzonder (CLB-C)25%
70736Bloedstollingsfactor X15%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie15%
76872Kruisproef in enzym-milieu55%
72557hCG, humaan choriongonadotrofine, intact molecuul15%
70108Diaceetzuur15%
79024Leucocyten-/Trombocytenserologie, bijzonder (CLB-C)15%
70455Cholinesterase15%
71732Electroforetisch diagram, na concentratie, in diverse media, eventueel met speciale kleuringen, met (relatief) kwantitatieve bepaling der fracties, eventueel inclusief totaal eiwitbepaling.15%
72647Renine45%
70184Immuno-electroforese, na concentratie15%
70655Immunochemolytische bepaling van complement gehalte (CH 50)15%
72520Somatomedine15%
70475Vetzuren, vrij (FFA, NEFA)15%
72110Myoglobine, kwalitatief.15%
72604Bloedgroep bepalingen niet vallende onder ABO, rhesus (Duffy, Kell, etc.) per bloedgroep55%
72564Vasopressine (antidiuretisch hormoon, ADH)15%
74805Antitrypsine, alfa-I15%
71739Micro-albumine in urine15%
72648DNA-antistoffen (kwantitatief)15%
77551Porfyrines uro-, copro-, proto-, in erytrocyten, kwantitatief15%
70201Bloed (occult), kwalitatief15%
72550ACTH, corticotrofine45%
70476Immunoglobuline, elk35%
72112Oxaalzuur15%
74759Albumine-IgG ratio (in serum en liquor cerebrospinalis)15%
79014Complementfactoren-immunochemie, bijzonder (CLB-C)15%
72631Alfa-foetoproteine (AFP)15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch10,8176%
70004DNA-amplificatie, kwalitatief, handmatig8,7967%
71141Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, virologisch.7,5767%
70005RNA-amplificatie, kwalitatief3,7167%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk4,4662%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch557%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch73,248%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch10,848%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch1,8943%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)14,2538%
71012Virologisch onderzoek door middel van celkweek 2 - 3 media233%
71125Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. IF1,5733%
70620L-agglutinatie1,624%
70028Consult bij patiŽnt op verzoek van een ondersteunend specialist door een poortspecialist bij een al geopende DBC in verband met direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling.124%
75054Determinatie micro-organismen, mycologisch20,3314%
75051Kweekproef < 2 media, mycologisch27,3314%
75052Kweekproef 2 - 3 media, mycologisch3,6714%
71122Antistoftiterstijging met behulp van neutralisatie (2 bepalingen)310%
75053Kweekproef > 3 media, mycologisch510%
71102Typering van geisoleerd virusstam1,510%
71105HBs antigeen110%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch2,510%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).310%
71126Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,510%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay710%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,510%
70513MRC + MBC-bepaling per antibioticum155%
70517Beta lactamase test15%
71124Antistoffen, IgM tegen elk micro-organisme m.b.v. IF15%
70643Immunodiffusie reactie25%
71142Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, mycologisch.505%
70526Resistentiebepaling kwantitatief d.m.v. MRC/Etest per antibioticum, mycologisch75%
70006DNA/RNA-amplificatie, kwantitatief1605%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).125%
79020Klinische viro immunologie, bijzonder (CLB-C)145%
71111Virusdetectie in kweek met specifieke antisera15%
70601Agglutinatiereactie volgens Widal, voor elk micro-organisme15%
71011Virologisch onderzoek door middel van celkweek < 2 media15%
70618Anti-sterptolysine titer / anti-DNase B titer of stapholysine titer, elk25%
70027Doelgerichte consultatie van ondersteunend specialist door poortspecialist bij al geopende DBC ivm direct patiŽnt gerelateerde vraagstelling, telefonisch of face-to-face, zonder aanwezigheid patiŽnt.255%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
50503Immuno-pathologisch onderzoek.310%
50501Pathologisch-anatomisch (histologisch) onderzoek en overige cytodiagnostische onderzoeken.910%
50505Electronenmicroscopisch onderzoek.15%
50508Obductie ten behoeve van verzekeringsmaatschappijen uitgezonderd ziektekostenverzekeringsmaatschappijen.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72893Antimicrobiele middelen, m.b.v. immunoassay2,624%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed6,424%
72866Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. chromatografie425%
72903Toxicologisch onderzoek (algemeen) ter vaststelling of uitsluiting van intoxicatie, m.b.v. een chromatografische techniek.15%
72835Metalen (zwaar) kwalitatief en/of kwantitatief per element, met AAS vlam, maximaal per keer15%
72890Cytostatica, chromatografisch.125%
72840Anti-epileptica, m.b.v immunoassay, elk15%
72891Antimicrobiele middelen, enkelvoudig, microbiologische bepaling.115%
72841Anti-epileptica, m.b.v. chromatografie, elk45%
72811Opiumwet, identificatie middel vallende onder de Opiumwet, chromatografisch, per component15%
72865Immunomodulantia / immunosuppressiva m.b.v. immunoassay45%
72894Antimicrobiele middelen, m.b.v. chromatografie155%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193003Kinderfysiotherapie13,3838%
193006Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek op medische indicatie.1,7519%
192850Intramurale dieetadvisering (per kwartier)1019%
193021Logopedie.1814%
198207Behandelcontact maatschappelijk werk.610%
190741Logopedisch onderzoek - audiologisch centrum4,510%
193001Fysiotherapeutische behandeling.6,510%
193030Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport110%
198208Teleconsult maatschappelijk werk.55%
193024Preverbale logopedie35%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190942Logopedie - indirect patiŽntgebonden handelen - revalidatie.185%
190961Fysiotherapie - direct patiŽntgebonden handelen - revalidatie.875%
190963Logopedie - direct patiŽntgebonden handelen - revalidatie.465%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190422Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A, gesplitst, 75 ml114%
190489Overige kort-houdbare bloedproducten314%
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd1,510%
190371Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, gesplitst310%
190372Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd, bestraald4310%
190411Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, in ACD-A, gesplitst, 75 ml15%
190420Aferese trombocyten, leukocyten verwijderd, bestraald, in ACD-A15%
190391Trombocyten samengevoegd in PAS-II, leukocyten verwijderd, bestraald, 5E1245%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190142IC opnametoeslag groep 3. Wordt geregistreerd op de eerste IC behandeldag.1,824%
190143IC beademingstoeslag groep 315%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190151Pediatrische IC.1114%
190141IC behandeldag groep 3. Een kalenderdag waarop op enig moment sprake is geweest van medische behandeling van een patiŽnt op de IC.1,510%
190150Neonatale IC.35%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193509Infliximab, per gebruikte eenheid van 1 mg bij indicaties welke niet voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.15%
193514Botulinetoxine, per gebruikte eenheid van 1 E bij indicaties welke niet voldoen aan de beleidsregel prestaties en tarieven medisch specialistische zorg.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,6714%
190005Multidisciplinair overleg (MDO).3910%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.15%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,6743%
190025Teleconsult tussen poortspecialist en patiŽnt (exclusief screen to screen beeldcontact, zie 190019).2,624%
39692Preassessment opname.15%
;