(bv: 020117016, 191301010, 020108220, 990216003, 990004023, 129999046, 059899038, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (991516024) met declaratienummer (14E351)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Groeiachterstand


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij GroeiachterstandKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 49 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 27 696,65 Honorarium Specialisten: EUR 1 960,02 (declaratiecode: 14E351)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4750%
190205Verpleegdag klasse 3B.5150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.150%
89070Echografie onderste extremiteit.150%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.150%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.250%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
74896Alkalische fosfatase2100%
70443Kalium4100%
70419Kreatinine4,5100%
70703Bezinkingssnelheid1100%
70437IJzer1,5100%
72570Thyroxine (vrij T4)1100%
70119Chloride3100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,5100%
72649Ferritine2100%
70421Fosfaat3100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2100%
70715Trombocyten tellen3100%
74802Albumine2100%
70438Vitamine E1100%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief2100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,5100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.14100%
70489ASAT, SGOT, transaminase2100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2100%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,5100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3100%
70717Differentiele telling (hand)2,5100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,5100%
70442Natrium4100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,5100%
70469Magnesium2,5100%
70431Vitamine A1100%
70116Ureum4100%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.250%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie350%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)150%
70476Immunoglobuline, elk250%
74801Eiwit550%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief150%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).250%
70445IJzerbindingscapaciteit150%
70483Ammoniak150%
72573Thyrotrofine (TSH)150%
71511Vitamine B1, Thiamine150%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)250%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)150%
70449Transferrine250%
74061Leucine-aminopeptidase150%
70425Cholesterol, totaal150%
70716Reticulocyten tellen250%
72582Foliumzuur150%
71512Vitamine B6, Pyridoxine150%
70689C-reactive proteinen (CRP)150%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1250%
70468Melkzuur250%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk450%
72420IgG subklassen450%
70108Diaceetzuur150%
70496Osmolariteit250%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine250%
70417Vitamine C150%
71739Micro-albumine in urine250%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch450%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor150%
70718Differentiele telling (machinaal)350%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).250%
70914Protozoaire cysten (concentratie)150%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.150%
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72857Lood, kwantitatief m.b.v. AAS in bloed150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog350%
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog150%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname150%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.150%
;