(bv: 990916029, 990316029, 990004015, 029099028, 019999015, 979001181, 129999052, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (991516024) met declaratienummer (14E351)

Meer dan 28 verpleegligdagen bij Groeiachterstand


Prijs van: Meer dan 28 verpleegligdagen bij GroeiachterstandKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 49 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2014).

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Tarief ziekenhuis: EUR 27 696,65 Honorarium Specialisten: EUR 1 960,02 (declaratiecode: 14E351)Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190205Verpleegdag klasse 3B.5150%
190204Verpleegdag.4750%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
89070Echografie onderste extremiteit.150%
82970Echografie van de schildklier en/of hals.150%
84070Echografie van de bovenste extremiteiten.250%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70715Trombocyten tellen3100%
70438Vitamine E1100%
70213Vet (vetten, vetzuren, droge stof), kwantitatief2100%
74891ALAT, SGPT, Transaminase2100%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.14100%
70489ASAT, SGOT, transaminase2100%
70440Vitamine D (dihydroxycholecalciferol)1,5100%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1100%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,5100%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.3100%
70717Differentiele telling (hand)2,5100%
70442Natrium4100%
72570Thyroxine (vrij T4)1100%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).6,5100%
74896Alkalische fosfatase2100%
70469Magnesium2,5100%
72649Ferritine2100%
70431Vitamine A1100%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2100%
70116Ureum4100%
70443Kalium4100%
70419Kreatinine4,5100%
70703Bezinkingssnelheid1100%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling3,5100%
70437IJzer1,5100%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,5100%
70119Chloride3100%
74802Albumine2100%
70421Fosfaat3100%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)150%
70483Ammoniak150%
74061Leucine-aminopeptidase150%
72420IgG subklassen450%
70656Complement component (kwantitatieve bepaling)250%
70449Transferrine250%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine250%
70425Cholesterol, totaal150%
71739Micro-albumine in urine250%
70716Reticulocyten tellen250%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1250%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk450%
72554Thyrotrofine (TSH) binding inhibitor150%
70689C-reactive proteinen (CRP)150%
70468Melkzuur250%
72603Allergenen, screening op inhalatie-allergie350%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)150%
70108Diaceetzuur150%
70496Osmolariteit250%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch450%
70417Vitamine C150%
70718Differentiele telling (machinaal)350%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.250%
74801Eiwit550%
72573Thyrotrofine (TSH)150%
71511Vitamine B1, Thiamine150%
70476Immunoglobuline, elk250%
70728Hemoglobine scheiding kwantitatief150%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).250%
70445IJzerbindingscapaciteit150%
72582Foliumzuur150%
71512Vitamine B6, Pyridoxine150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70007DNA/RNA-analyse (bv. sequentie-bepaling of sub-typering).150%
70901Microscopisch onderzoek op parasieten (uitstrijkje, dikke druppel, eosine, jodium, elk).250%
70914Protozoaire cysten (concentratie)150%
71143Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, parasitologisch.150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72857Lood, kwantitatief m.b.v. AAS in bloed150%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
194172Consultaties - multidisciplinair overleg - medisch psycholoog150%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog150%
194171Consultaties - overleg (inter)collegiaal - medisch psycholoog350%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190370Erytrocyten in SAGM, leukocyten verwijderd117%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.150%
190021Klinische opname150%
;