(bv: 979001144, 990616051, 990416052, 099899066, 990316016, 131999101, 090501007, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (991516035) met declaratienummer (15E377)

Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)Kenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 452 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 3 405,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.2,5865%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0735%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0831%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,173%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.2,8792%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,667%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,044%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.6,8681%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.6,5664%
70419Kreatinine1,7159%
74065HbAlc1,8556%
70442Natrium3,0955%
70443Kalium3,1254%
70116Ureum1,5351%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,5650%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed3,6150%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,2349%
70715Trombocyten tellen1,1846%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,0142%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,1438%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1335%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0833%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,7533%
72570Thyroxine (vrij T4)1,0832%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,5125%
70425Cholesterol, totaal1,125%
70460Triglyceriden1,0724%
70421Fosfaat1,6424%
70119Chloride1,7323%
74251Cholesterol, HDL1,2721%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,8518%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,0917%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,0817%
71739Micro-albumine in urine1,1516%
74064Geglyceerde hemoglobine2,0316%
79003Antistoffen tegen weefselantigenen, bijzonder (CLB-B)1,4416%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,7114%
70303Sediment1,3114%
74802Albumine1,1413%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,0613%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,1213%
70468Melkzuur1,8713%
74801Eiwit1,3112%
74896Alkalische fosfatase1,0712%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2212%
79001Allergie-onderzoeken, bijzonder (CLB-B/CLB-C)1,0711%
72543C-peptide1,0611%
70703Bezinkingssnelheid1,0610%
70469Magnesium1,5710%
70476Immunoglobuline, elk1,5410%
70496Osmolariteit1,438%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,828%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,358%
70717Differentiele telling (hand)1,297%
72541Insuline1,237%
70714Eosinofielen tellen1,085%
72501Cortisol1,095%
70424Alkali reserve3,324%
70307Amylase1,033%
70716Reticulocyten tellen1,173%
74895Kreatine-fosfokinase1,072%
70108Diaceetzuur1,272%
72542Insuline-antistoffen1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,313%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79993CLB-referentietarief.1,229%
72826Koolmonoxide, kwantitatief met identificatie in bloed2,033%
79996Registratietarief diabetesdienst.1,632%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.3,678%
194162Intake face-to-face contact - medisch psycholoog1,225%
194161Nieuwe inschrijving (verwijzing, registratie, informatie, dossier) - medisch psycholoog.1,164%
194163Behandelingscontact - medisch psycholoog.2,413%
194155Gegevensbeheer (dossier, info, interpretaties, decursus)† - medisch psycholoog2,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0625%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,0820%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0277%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.4,6928%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).4,347%
;