(bv: 069499027, 029499033, 099899021, 069499062, 140301027, 199299058, 099499005, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (991900014) met declaratienummer (15B876)

Zeer uitgebreid onderzoek of -behandeling van spraak en/of taal - meer dan 8 uur bij Een spraak- of taalaandoeningen


Prijs van: Zeer uitgebreid onderzoek of -behandeling van spraak en/of taal - meer dan 8 uur bij Een spraak- of taalaandoeningenKenmerken behandeling

(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 3278 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 075,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190704Impedantiemetrie - audiologisch centrum1,4466%
190715Oto-akoestische emissies (OAE) - audiologisch centrum1,4730%
190702Toonaudiometrie - audiologisch centrum1,3628%
190707Kinderaudiometrie standaard - audiologisch centrum1,2626%
190708Kinderaudiometrie vrije veld - audiologisch centrum1,423%
190703Spraakaudiometrie - audiologisch centrum1,2522%
190716Centraal auditieve test - audiologisch centrum1,0511%
190722Audiometrie overig bv. SISI, ABLB, Weber, Rainville, Tonedacay, Loudness Scaling - audiologisch centrum1,159%
190709Spraakaudiometrie kinderen - audiologisch centrum1,284%
190705Spraakverstaan in ruis standaard - audiologisch centrum1,023%
190712BERA kind zonder narcose - audiologisch centrum1,323%
190711BERA volwassene - audiologisch centrum1,382%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190741Logopedisch onderzoek - audiologisch centrum1,6384%
190776Gesprek psycholoog/ortho.pedagoog - audiologisch centrum1,4174%
190771Intelligentieonderzoek - audiologisch centrum1,162%
190745Gesprek logopedist - audiologisch centrum1,5461%
190742Logopedische observatie - audiologisch centrum1,2255%
190774Psychologische observatie - audiologisch centrum1,0943%
190775Psychologisch onderzoek overig - audiologisch centrum1,2923%
190723Gesprek audioloog - audiologisch centrum1,413%
190753Gesprek linguist/spraak-taalpatholoog - audiologisch centrum1,299%
190750Linguistisch onderzoek - audiologisch centrum1,087%
190751Lingu´stische observatie - audiologisch centrum1,165%
190761Gesprek maatschappelijk werk - audiologisch centrum1,675%
190773Neuropsychologisch onderzoek - audiologisch centrum1,084%
190762Huisbezoek maatschappelijk werk - audiologisch centrum1,453%
190763Schoolbezoek maatschappelijk werk - audiologisch centrum1,223%
190764Overig maatschappelijk werk, bv. telefonisch consult - audiologisch centrum1,462%
;