(bv: 029099055, 029799088, 020112018, 099699049, 020108086, 029199041, 979002192, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (991900017) met declaratienummer (15B879)

Uitgebreid onderzoek of -behandeling van het gehoor - meer dan 3 uur bij Een aandoening van de gehoorfunctie


Prijs van: Uitgebreid onderzoek of -behandeling van het gehoor - meer dan 3 uur bij Een aandoening van de gehoorfunctieKenmerken behandeling

(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 12247 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 800,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190703Spraakaudiometrie - audiologisch centrum1,771%
190702Toonaudiometrie - audiologisch centrum1,5871%
190704Impedantiemetrie - audiologisch centrum1,4263%
190722Audiometrie overig bv. SISI, ABLB, Weber, Rainville, Tonedacay, Loudness Scaling - audiologisch centrum1,3720%
190715Oto-akoestische emissies (OAE) - audiologisch centrum1,3916%
190727Insertion gain (IG) - audiologisch centrum1,5616%
190707Kinderaudiometrie standaard - audiologisch centrum1,3913%
190708Kinderaudiometrie vrije veld - audiologisch centrum1,5810%
190717Tinnitusanalyse - audiologisch centrum1,1310%
190712BERA kind zonder narcose - audiologisch centrum1,218%
190711BERA volwassene - audiologisch centrum1,038%
190706Spraakverstaan in ruis vrije veld - audiologisch centrum1,094%
190716Centraal auditieve test - audiologisch centrum1,613%
190714Lokalisatietest - audiologisch centrum1,323%
190709Spraakaudiometrie kinderen - audiologisch centrum1,343%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190723Gesprek audioloog - audiologisch centrum1,6151%
190726Controle hoortoestel - audiologisch centrum1,9446%
190724Hoortoesteladvies - audiologisch centrum1,1925%
190761Gesprek maatschappelijk werk - audiologisch centrum1,4617%
190728Advies/controle overige hulpmiddelen, bv. soloapparatuur, ringleiding, infraroodapparatuur, wek- en waarschuwingsapparatuur - audiologisch centrum1,3610%
190776Gesprek psycholoog/ortho.pedagoog - audiologisch centrum1,229%
190781Huis-/schoolbezoek overig, bv. aud. ass. gehooronderzoek bij patient thuis, controle ringleiding on-site, technicus op SH-school - audiologisch centrum1,238%
190764Overig maatschappelijk werk, bv. telefonisch consult - audiologisch centrum1,557%
190771Intelligentieonderzoek - audiologisch centrum1,026%
190785Cursus/training groep overig, bv. groepsvoorlichting hoortoestellen, groepbegeleiding tinnitus (geen vaardigheidstraining) - audiologisch centrum1,054%
190774Psychologische observatie - audiologisch centrum1,063%
190741Logopedisch onderzoek - audiologisch centrum1,23%
190743School-/huisbezoek logopedist - audiologisch centrum1,183%
190763Schoolbezoek maatschappelijk werk - audiologisch centrum1,113%
190745Gesprek logopedist - audiologisch centrum1,252%
;