(bv: 020107048, 059899040, 149599008, 059899043, 119499033, 069899200, 089999054, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (998418015) met declaratienummer (14E383)

57 tot maximaal 91 verpleegligdagen na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg


Prijs van: 57 tot maximaal 91 verpleegligdagen na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorgKenmerken behandeling

(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Prijs van de behandeling

Deze opname viel onder het zogeheten A-segment.
Geen tarief gevondenZorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
Geen zorgactiviteiten gevonden bij dit Zorgproduct
;