(bv: 991316019, 179799046, 020108059, 020108045, 979004005, 020108070, 990116027, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99899058) met declaratienummer (15A775)

Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma


Prijs van: Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker (Met verpleegligdagen) bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reumaKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 5 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 7504 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 10 825,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,639%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1525%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1123%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,192%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.4,9188%
190205Verpleegdag klasse 3B.4,8811%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.3,2177%
39843Bewakingstelemetrie.2,1827%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.1,076%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,095%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,143%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33272Het inbrengen van twee endocardiale elektroden en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.1,0560%
33267Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een subcutaan geplaatste pacemaker.1,0730%
33283Vervanging van een pacemaker.1,0512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.1,3649%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.1,3212%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,266%
33266Het inbrengen van een stimulatie-elektrode en het aansluiten van een uitwendige pacemaker.1,185%
33260Atrial pacing.1,023%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,878%
39494Echografie van het hart.1,1426%
80001Alleen doorlichten tijdens repositie fracturen of localisatie corpus alienum (waaronder rŲntgencontrole bij inbrengen pen in enkel, elleboog e.d., doorlichting op OK, bewusteloze ongevalspatiŽnten).1,0917%
85000Radiologisch onderzoek thorax, doorlichting zonder opname.1,0817%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.5,0271%
70443Kalium2,6261%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).2,3561%
70442Natrium2,661%
70419Kreatinine2,5860%
70116Ureum2,5455%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling255%
70715Trombocyten tellen1,7651%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,4648%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,1645%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,6844%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,7243%
74895Kreatine-fosfokinase1,8138%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,738%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,3627%
74896Alkalische fosfatase1,3526%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,4426%
70425Cholesterol, totaal1,1426%
74899Troponine, cardiale isovorm1,8222%
70703Bezinkingssnelheid1,3520%
70460Triglyceriden1,120%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0920%
74251Cholesterol, HDL1,3720%
70707Protrombinetijd2,419%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,8717%
70718Differentiele telling (machinaal)1,5416%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,7115%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,3615%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,3212%
72570Thyroxine (vrij T4)1,0911%
70820BNP/NT-proBNP1,259%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,758%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,458%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,597%
74802Albumine1,467%
72649Ferritine1,686%
70119Chloride1,595%
74801Eiwit1,55%
70303Sediment1,245%
70469Magnesium1,615%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,734%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,244%
70307Amylase1,44%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed2,34%
70717Differentiele telling (hand)1,723%
70421Fosfaat1,83%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,343%
74803Myoglobine2,143%
70714Eosinofielen tellen1,532%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,712%
70737Tromboplastinetijd, partieel2,922%
74065HbAlc1,162%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,475%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,474%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,933%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,663%
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay2,223%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch12,422%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.4,734%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
1903322 Draads pacemaker.1,0368%
1903311 Draads pacemaker.1,0432%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0621%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,077%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0377%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,393%
;