(bv: 990029012, 129999033, 069499063, 020109104, 069499029, 020117015, 179799053, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99899064) met declaratienummer (15A780)

Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reuma


Prijs van: Maximaal 5 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of acuut reumaKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 1 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 43012 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 1 435,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,9338%
190011Eerste polikliniekbezoek.1,1534%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,1631%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,2233%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.1,6561%
190205Verpleegdag klasse 3B.1,646%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.2,6381%
39843Bewakingstelemetrie.1,2311%
39844Fietsergometrie met opklimmende belasting onder persoonlijke en continue observatie door de specialist met ECG-apparatuur en oscilloscoop tijdens een afzonderlijke afspraak, eenvoudig.1,169%
33694Doppler met eventuele polsvolumerecording (PVR).1,144%
33229Catheterisatie linker en evt. rechter hart, inclusief evt. angiografie (coronair en/of hart en/of arteria pulmonalis), drukmeting, O2-bepaling (arterieel en/of hart), aortografie, aansl.uitw.pm.1,142%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
33290Behandeling met de cardioverter.1,2429%
39680Perifeer infuus inbrengen.1,137%
39755Analyse van een 24-uurs electrocardiografie registratie.1,337%
33285Poliklinische controle op de werking van de pacemaker, inclusief het eventueel gebruik van de cardioverter.1,663%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,0830%
39494Echografie van het hart.1,1818%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium1,3874%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.1,8873%
70442Natrium1,3470%
70419Kreatinine1,3368%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,3362%
70116Ureum1,2958%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,1657%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.1,3256%
70715Trombocyten tellen1,1455%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,2952%
74895Kreatine-fosfokinase1,3651%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,3151%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,1547%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,2845%
70425Cholesterol, totaal1,1231%
72573Thyrotrofine (TSH)1,131%
74899Troponine, cardiale isovorm1,4330%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1429%
74896Alkalische fosfatase1,1327%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,3725%
70460Triglyceriden1,124%
74251Cholesterol, HDL1,3624%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,4521%
70707Protrombinetijd1,4320%
70703Bezinkingssnelheid1,1117%
72570Thyroxine (vrij T4)1,116%
70718Differentiele telling (machinaal)1,113%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,3512%
70820BNP/NT-proBNP1,139%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,17%
74802Albumine1,116%
70119Chloride1,186%
72649Ferritine1,316%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,146%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,24%
70307Amylase1,144%
74801Eiwit1,134%
74803Myoglobine1,684%
70714Eosinofielen tellen1,13%
70469Magnesium1,183%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,323%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,523%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,482%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,32%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,242%
74065HbAlc1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,1242%
190016Spoedeisende hulp contact buiten de SEH afdeling, elders in het ziekenhuis.1,1111%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0459%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,565%
;