(bv: 219899026, 990030007, 069899219, 020108198, 029999002, 972802078, 029999033, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99999018) met declaratienummer (15A828)

Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenen


Prijs van: Maximaal 5 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in bloedvaten hersenenKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 3 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 2 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 11216 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 2 820,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0757%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,3341%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,0935%
190009Klinisch intercollegiaal consult.1,423%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190035Dagverpleging I.1,12%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.3,1593%
190205Verpleegdag klasse 3B.2,746%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.1,2687%
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,1663%
39771Standaard Trans Cranieel Doppler-onderzoek (TCD).2,1110%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,099%
39773Trans CraniŽle (TC) duplex.1,445%
39715Aanvullende eenvoudige kwantitatieve analyse electro-encephalografie (EEG).1,813%
39843Bewakingstelemetrie.1,112%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,049%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,1190%
81290MRI hersenen1,0921%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,120%
83190MRI cervicale wervelkolom en/of hals inclusief craniovertebrale overgang.1,033%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,023%
81670Echografie carotide, al dan niet inclusief haematotachografisch onderzoek van de cerebropetale vaten.1,283%
82490MRI achterste schedelgroeve.1,042%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.3,1990%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).1,5488%
70443Kalium1,4488%
70419Kreatinine1,4488%
70442Natrium1,4387%
70715Trombocyten tellen1,2887%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling1,386%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.3,7984%
70425Cholesterol, totaal1,1180%
70116Ureum1,4174%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,1574%
74251Cholesterol, HDL1,3571%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,1471%
70460Triglyceriden1,170%
70689C-reactive proteinen (CRP)1,2469%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,1762%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,1561%
74896Alkalische fosfatase1,1358%
70703Bezinkingssnelheid1,1751%
74895Kreatine-fosfokinase1,1431%
70718Differentiele telling (machinaal)1,1731%
70707Protrombinetijd1,531%
72573Thyrotrofine (TSH)1,0428%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,2826%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling1,3326%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,1126%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,1323%
74801Eiwit1,1520%
74802Albumine1,0920%
70119Chloride1,1716%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.1,5315%
74065HbAlc1,1413%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,310%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,819%
72570Thyroxine (vrij T4)1,048%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,048%
70303Sediment1,18%
70487Fibrinogeen1,067%
70307Amylase1,066%
70421Fosfaat1,246%
72582Foliumzuur1,076%
70714Eosinofielen tellen1,216%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,845%
74899Troponine, cardiale isovorm1,255%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)1,555%
70717Differentiele telling (hand)1,195%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,294%
70424Alkali reserve1,374%
70123Homocysteine1,074%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch1,344%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,163%
71511Vitamine B1, Thiamine1,193%
70755Circulerend anticoagulans (lupus anticoagulans, antitromboplastine, antifosfolipiden), per anticoagulans.2,033%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed1,983%
77451Antitrombine III activiteit1,093%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,123%
72424Apolipoproteine A, B, C, E1,873%
70693Anti-nucleaire factor (ANF)1,13%
77571Proteine C activiteit1,142%
70468Melkzuur1,42%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,492%
79005Auto-immuunziekten, overige, bijzonder (CLB-C)1,892%
74064Geglyceerde hemoglobine1,042%
70726Hemoglobine (foetaal) kwalitatief1,022%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
71118Antistoffen, IgT, IgG of IgA tegen elk micro-organisme m.b.v. immunoassay1,743%
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,373%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,512%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.2,5125%
193021Logopedie.1,8516%
193012Enkelvoudige ergotherapie3,3112%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie1,468%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0682%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,035%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,0282%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,185%
;