(bv: 979003013, 991516035, 990416040, 029399017, 990616033, 020108169, 131999048, of ga naar de zoekpagina)

U selecteerde zorgproduct (99999045) met declaratienummer (15D617)

6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedel


Prijs van: 6 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedelKenmerken behandeling

De verwachte verpleegduur is gemiddeld ongeveer: 13 dagen.
Het verwachte aantal afspraken bij de arts op de polikliniek is gemiddeld ongeveer: 1 keer.
(Meer detail over deze aantallen)

(Meer detail over deze aantallen)

Hoe vaak komt deze ziekenhuisbehandeling voor?

Deze ziekenhuisbehandeling wordt in Nederland ongeveer 2901 keer per jaar uitgevoerd (peiljaar 2015).

Prijs van de behandeling
De gemiddelde prijs van deze ziekenhuisbehandeling is: EUR 7 165,00
(Bron: DBC Onderhoud, opendisdata.nl)
Variatie in prijzen
Prijzen kunnen per ziekenhuis verschillen omdat er tussen het ziekenhuis en de verzekeraar een prijs wordt afgesproken. Hieronder staan voor een aantal ziekenhuizen de prijzen op een rij:

Bron: passantentarieven van betreffende ziekenhuizen, nog niet alle ziekenhuizen zijn in dit overzicht opgenomen. Er kunnen vreemde uitschieters voorkomen, deze kunnen worden veroorzaakt door foutieven export. Zie ook de disclaimer.Zorgactiviteiten
Zorgactiviteiten zijn allerlei handelingen die tijdens een bezoek aan het ziekenhuis gedaan kunnen worden door de arts, de verpleging of andere ondersteunende diensten. Het kan gaan om een polibezoek, een of meerdere verpleegdagen, een foto, verschillende labonderzoeken, etc. Onderstaande handelingen zijn een gemiddelde over alle ziekenhuizen. Per ziekenhuis kan het aantal behandelingen verschillen.
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190011Eerste polikliniekbezoek.1,0354%
190012Polikliniekbezoek, niet zijnde een eerste polikliniekbezoek, dat leidt tot opening van een nieuwe DBC.1,130%
190013Herhaal-polikliniekbezoek.1,322%
190009Klinisch intercollegiaal consult.2,533%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190204Verpleegdag.12,7988%
190205Verpleegdag klasse 3B.12,4411%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39757Beoordeling ECG, Holter, inspanningsonderzoek e.d.1,352%
39702Standaard electro-encephalografie (EEG), registratie tot 1 uur.1,24%
39774Duplex extracraniŽle halsvaten.1,473%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
39680Perifeer infuus inbrengen.1,169%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
81342CT onderzoek van de hersenen en/of schedel met of zonder intraveneus contrastmiddel.1,7791%
85002Radiologisch onderzoek thorax, een of meerdere richtingen, inclusief doorlichting.1,4837%
81290MRI hersenen1,214%
87070Echografie van de buikorganen.1,083%
89202Radiologisch onderzoek bekken, respectievelijk heupgewricht.1,253%
83042CT onderzoek van de wervelkolom.1,143%
87002Radiologisch buikoverzichtsonderzoek, liggend en/of staand, een of meerdere richtingen.1,613%
85042CT onderzoek van de thorax, het hart en grote vaten inclusief inbrengen contrastmiddel.1,032%
84202Radiologisch onderzoek scapula en/of clavicula en/of schoudergewricht en/of bovenarm.1,152%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
70443Kalium3,4788%
70442Natrium3,4988%
70419Kreatinine3,287%
70702Hemoglobine (incl. (eventueel) hematocriet en celindices (MCV, MCH en MCHC en erytrocyt)).3,3586%
79991Ordertarief klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken, inclusief afname patiŽntmateriaal.10,586%
77121Leucocyten, enkelvoudige bepaling2,7586%
70715Trombocyten tellen2,2784%
70402Glucose Galactose-tolerantietest (i.v. belasting) Lactose-tolerantietest Maltose-tolerantietest Saccharose tolerantietest Tolbutamide tolerantietest.7,3883%
70116Ureum379%
70689C-reactive proteinen (CRP)2,6676%
74891ALAT, SGPT, Transaminase1,6671%
72417Gamma-glutamyl-transpeptidase1,6371%
70489ASAT, SGOT, transaminase1,6964%
74896Alkalische fosfatase1,6561%
74892Melkzuur dehydrogenase (LDH)1,659%
70703Bezinkingssnelheid1,7955%
70425Cholesterol, totaal1,1445%
70100Urine screening kwalitatief zonder sediment Aceton Bilirubine Eiwit, kwalitatief Glucose, kwalitatief Reactie Soortelijk gewicht.2,3142%
74110Bilirubine, kwantitatief totaal of direct, elk1,8537%
74251Cholesterol, HDL1,4236%
70460Triglyceriden1,136%
70718Differentiele telling (machinaal)1,735%
70707Protrombinetijd2,1534%
70706Protrombinetijd bij orale antistolling2,3733%
74895Kreatine-fosfokinase1,4130%
74801Eiwit1,4627%
77371APTT, geactiveerde partiele tromboplastinetijd1,2527%
70426Calcium, kwantitatief in ander materiaal dan faeces.1,8525%
70303Sediment1,4825%
74802Albumine1,4725%
72573Thyrotrofine (TSH)1,120%
70119Chloride1,818%
70604Bloedgroep ABO + Rhesusfactor Rhesusfactor (D+ of D-) buisjestest, Rhesusfactor (D+ of D-) slide test of bromeline objectglas methode.1,5915%
70611Antistoffen, vrije, tegen erytrocyten met behulp van poly-specifiek antiglobulineserum (indirecte Coombstest).2,6413%
70307Amylase1,3311%
70421Fosfaat1,7411%
72414Bloedgassen: pH, pCO2, pO2 en/of standaardbicarbonaat van het arteriele bloed2,9810%
70717Differentiele telling (hand)1,5910%
72106Bloed, kwalitatief (tablet test)1,58%
72410O2-verzadiging van het arteriele bloed1,958%
70487Fibrinogeen1,097%
72583Vitamine B12, cyanocobalamine1,097%
72570Thyroxine (vrij T4)1,087%
70469Magnesium1,976%
74065HbAlc1,146%
74897CK-MB, kreatine-fosfokinase iso-enzym1,356%
70424Alkali reserve4,46%
72582Foliumzuur1,086%
74899Troponine, cardiale isovorm1,455%
70737Tromboplastinetijd, partieel1,825%
70714Eosinofielen tellen1,445%
72649Ferritine1,265%
70496Osmolariteit2,164%
70404Kreatinine klaring (of andere klaring)2,094%
72601Antistoffen tegen specifiek humaan weefsel1,454%
71511Vitamine B1, Thiamine1,14%
70468Melkzuur3,054%
71512Vitamine B6, Pyridoxine1,073%
70130Urinezuur1,283%
70108Diaceetzuur1,413%
74064Geglyceerde hemoglobine1,142%
74763Kwantitatieve bepaling van een immunoglobuline, nefelometrisch2,962%
70820BNP/NT-proBNP1,32%
70716Reticulocyten tellen1,282%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
75042Kweekproef 2 - 3 media, bacteriologisch1,6922%
70501Microscopisch onderzoek (ongekleurd of gekleurd), elk1,5220%
75045Determinatie micro-organismen, bacteriologisch1,7916%
75044Bloedkweek (aeroob + anaeroob)2,5515%
70507Resistentiebepaling kwantitatief m.b.v. MRC/Etest per antibioticum, bacteriologisch13,612%
75043Kweekproef > 3 media, bacteriologisch2,117%
70505Resistentiebepaling kwalitatief m.b.v. diffusie-methode, bacteriologisch2,235%
75041Kweekproef < 2 media, bacteriologisch1,614%
71137Microbieel antigeen of toxine direct in patiŽntenmateriaal m.b.v. bijvoorbeeld immunoassay, bacteriologisch.1,42%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
72820Alcohol, kwantitatief met identificatie1,032%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
193001Fysiotherapeutische behandeling.10,0343%
193021Logopedie.5,3629%
193012Enkelvoudige ergotherapie8,122%
193022Eenmalig logopedisch onderzoek op medische indicatie1,9810%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190015Spoedeisende hulp contact op de SEH afdeling.1,0876%
38940Eenmalig traumatologisch consult zonder verwijzing en specialistische nabehandeling.1,063%
CodeOmschrijvingAantalVoorkomen
190021Klinische opname1,1276%
290164Extramurale dieetadvisering (per kwartier).5,474%
190014Doelgerichte telefonische consultatie van een poortspecialist door een patiŽnt bij een al geopende DBC ter vervanging van een fysiek consult.1,223%
190034Afwezigheidsdag1,842%
;