Top 500 van duurste ziekenhuisbehandelingen

Onderstaande lijst laat de top 500 van duurste behandelingen zien in de ziekenhuizen. De totaalprijs in het blauwe prijskaartje is opgebouwd uit de prijs de het ziekenhuis vraagt en de prijs die de arts vraagt (het honorarium). De behandelingen voor segment A zijn de behandelingen waarvoor een landelijke prijs is bepaald. De behandelingen in segment B laten hier een gemiddelde prijs zien van een aantal ziekenhuizen. Deze prijzen liggen niet vast en worden vastgesteld in de onderhandeling tussen zorgverzekeraar en ziekenhuis. Zie voor meer uitleg op 'Hoe werkt de ziekenhuiszorg'.

ZorgproductOmschrijvingSegmentPrijs totaalPrijs ziekenhuisPrijs specialist
990116014Behandeling of onderzoek bij Kanker...A
990116009Behandeling of onderzoek bij Kanker van het centrale zenuwstelsel...A
979004016Meer dan 90 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg...A
979001128Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij E...A
979001129Implantatie Ventricular Assist Device (VAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart bij E...A
979001127Implantatie BiVentricular Assist Device (BiVAD) - hulpmiddel voor lange termijn ondersteuning hart b...A
979003020Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - navelstrengb...A
990027178Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (meer dan 490 uren) (meer dan 14 verpleeg...A
990027169Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (meer dan 429 uren) (meer dan 14 verpleegligda...A
990116005Behandeling of onderzoek bij Kanker van beenmerg of lymfeklieren...A
990027143Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (meer dan 485 uren) (meer dan 14 verpleegligdagen) b...A
099899019Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of ...B
97900401457 tot maximaal 90 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg...A
990116015Behandeling of onderzoek bij Kanker van het centrale zenuwstelsel...A
990027161Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (meer dan 381 uren) (meer ...A
990116019Behandeling of onderzoek bij Kanker...A
990116010Behandeling of onderzoek bij Kanker van beenmerg of lymfeklieren...A
979002148Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via...A
990027152Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (meer dan 381 uren) (meer dan 1...A
990027187Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (meer dan 296 uren)...A
979003013Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - Niet-verwant...A
990116016Behandeling of onderzoek bij Kanker van beenmerg of lymfeklieren...A
979002172Nazorg van de ontvanger na transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van ...A
990027134Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (meer dan 296 uren) (...A
991116007Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem...A
069899232Meer dan 50 verpleegligdagen (met multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip...B
990027144Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (271 tot maximaal 485 uren) (meer dan 14 verpleeglig...A
979002147Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bi...A
979002162Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via ...A
979002203Nazorg van de donor na transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier...A
979003029Donorselectie en aankoop (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie...A
979003026Donorselectie en aankoop (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie...A
029199216Operatie aan de slokdarm/maag (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsverteringss...B
979003030Donorselectie (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie...A
979002193Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via tran...A
990027179Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (277 tot maximaal 490 uren) (meer dan 14 ...A
979003027Donorselectie (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie...A
979002152Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via...A
979002183Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (Meer dan 56 verpleegligdagen) bij / via tra...A
069899233Meer dan 50 verpleegligdagen (met of zonder multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip...B
028999023Meer dan 56 verpleegligdagen bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / milt...B
990616022Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de bovenste luchtwegen...A
979001152Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart...A
979002146Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bi...A
990027170Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (224 tot maximaal 429 uren) (meer dan 14 verpl...A
97900401129 tot maximaal 56 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg...A
979003015Transplantatie van stamcellen van een donor (navelstrengbloed) bij / via stamceltransplantatie...A
990027162Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (215 tot maximaal 381 uren...A
979001171Nazorg na harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(...A
979002145Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (Maximaal 13 verpleegligdagen) bij / via...A
979003009Behandeling / controle na transplantatie (Transplantatie van stamcellen van een donor - Verwante don...A
119899016Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke...B
990022039Basisbehandeling met extra medische component(en) en medicatieafbouw bij Astma...A
990022050Basisbehandeling met extra medische component(en) en medicatieafbouw bij Astma...A
990027153Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (202 tot maximaal 381 uren) (me...A
119899005Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke...B
990022043Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie bij Astma...A
990022056Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie bij Astma...A
990416041Meer dan 28 verpleegligdagen bij Diarree...A
991316017Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven syndroom...A
991416007Meer dan 28 verpleegligdagen bij Jeugdreuma...A
991416010Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het afweersysteem / een met ontsteking gepaard g...A
020108087Meer dan 28 verpleegligdagen bij Baarmoederhalskanker...B
129999048Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of ond...B
990416046Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de lever of galblaas...A
029199212Operatie aan het maagdarmkanaal (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsvertering...B
990027157Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (meer dan 397 uren) (op de poli...A
990616005Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel...A
990027174Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (meer dan 354 uren) (op de polikliniek of tot ...A
990022040Basisbehandeling met extra medische component(en) bij Astma...A
990022052Basisbehandeling met extra medische component(en) en behandeling gericht op verbetering van lichamel...A
990022071Basisbehandeling met extra medische component(en) en behandeling gericht op verbetering van lichamel...A
990027148Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (meer dan 551 uren) (op de polikliniek of tot maxima...A
990027183Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (meer dan 458 uren) (op de polikliniek of...A
029699009Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een tumor van endocriene (hormoonafgevende) klieren...B
029199113Operatie aan de slokdarm/maag (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker...B
028899032Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een goedaardige tumor of poliep van het spijsverteringsstelsel...B
020108079Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Baarmoed...B
199799009Meer dan 28 verpleegligdagen (met operatie) bij Een letsel als gevolg van bevriezing / een brandwond...B
990027135Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (151 tot maximaal 296...A
990027145Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (141 tot maximaal 270 uren) (meer dan 14 verpleeglig...A
049799009Meer dan 28 verpleegligdagen bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)...B
990916030Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een spier- en zenuwaandoening...A
990916049Meer dan 28 verpleegligdagen bij Vertraging in de ontwikkeling of Beroerte...A
979002214Levertransplantatie of transplantatie van de lever en de nier (Met verpleegligdagen) bij / via trans...A
990416005Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van maag / darm / lever...A
119599013Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies...B
990022051Basisbehandeling met extra medische component(en) en psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegl...A
990022070Basisbehandeling met extra medische component(en) en psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegl...A
990216006Meer dan 28 verpleegligdagen bij Nieraandoeningen...A
990216057Meer dan 28 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen...A
990216072Meer dan 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen...A
990022041Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijk...A
990022054Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijk...A
990022073Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijk...A
990027188Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (174 tot maximaal 2...A
998418005Meer dan 134 verpleegligdagen na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg...A
979002171Nazorg van de ontvanger na transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplant...A
089999036Het plaatsen van een cochleair implantaat bij Perceptieve slechthorendheid...B
990027180Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (141 tot maximaal 276 uren) (meer dan 14 ...A
979001132Hart-longtransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
979001151Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening va...A
979001133Longtransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
011301005Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ziekte door Humaan Immunodeficientievirus [HIV]...B
998418008Meer dan 134 verpleegligdagen bij Geriatrische revalidatiezorg...A
119999006Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige dar...B
990022046Basisbehandeling met aanvullende behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij Astma...A
069599020Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het zenuwstelsel (incl duizeligheid en ontstekin...B
979002202Nazorg van de donor na transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / via transplantie v...A
990022044Basisbehandeling met psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij Astma...A
990022057Basisbehandeling met psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij Astma...A
990022077Basisbehandeling met psychosociale behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij COPD...A
029199210Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen...B
979001159Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van h...A
990022053Basisbehandeling met extra medische component(en) bij Astma...A
990022072Basisbehandeling met extra medische component(en) bij COPD...A
990116023Behandeling of onderzoek bij Kanker...A
029199208Een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie bij Kanker van het spijsverteringsstelsel...B
029199046Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen...B
979001190Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
029299008Operatie (met reconstructie - met verpleegligdag(en)) bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals...B
029199214Operatie aan de galblaas / alvleesklier / lever (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van he...B
979002192Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / v...A
990616055Meer dan 28 verpleegligdagen (in een CF centrum) bij Cystic fibrosis (taaislijmziekte)...A
990116007Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker...A
990316031Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een letsel of acute ziekte...A
119899023Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)...B
990616033Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de onderste luchtwegen...A
990022059Basisbehandeling met aanvullende behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij Astma...A
029199044Operatie aan het maagdarmkanaal (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker...B
990916006Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg of Hoofdpijn...A
990716004Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de stofwisseling...A
990816008Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bloedarmoede...A
990816016Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de bloedstolling...A
979002151Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bi...A
97900401316 tot maximaal 28 verpleegligdagen (met operatie) bij Gespecialiseerde brandwondenzorg...A
199299007Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letsel...B
099999042Meer dan 28 verpleegligdagen bij Beroerte door subarachnoidale bloeding...B
979002161Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij...A
990027149Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (270 tot maximaal 551 uren) (op de polikliniek of to...A
990616011Meer dan 28 verpleegligdagen bij Astma...A
979001191Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
140301047Hemodialyse in het dialysecentrum of ziekenhuis (Verpleegligdagen - Dialyse 6 of meer) bij Acuut nie...B
119499057Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverter...B
219699024Follow-up in verband met een hartafwijking of -ingreep (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleeg...B
109999048Meer dan 28 verpleegligdagen bij Tuberculose...B
029199033Operatie aan het maagdarmkanaal ( Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Dikkedarm-/endeldarmkanker...B
979002215Levertransplantatie of transplantatie van de lever en de nier bij / via transplantatie van nier/leve...A
182199048Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt (Meer dan 28 verpleegligdage...B
979002182Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (29 tot maximaal 56 verpleegligdagen) bij / ...A
069599023Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een ontsteking aan het zenuwstelsel...B
029199035Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen...B
979003023Donorselectie en afname (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie...A
990027163Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (124 tot maximaal 214 uren...A
119499054Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegl...B
029499008Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Huidkanker of voortekenen hiervan...B
990027171Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (100 tot maximaal 223 uren) (meer dan 14 verpl...A
119499063Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van het spijsverter...B
119599015Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies...B
02899902428 tot maximaal 56 verpleegligdagen bij Een tumor van beenmerg / zwezerik / lever / lymfeklieren / m...B
090501007Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van hoge bloeddruk in de longvaten of...B
099899079Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of ...B
979003024Donorselectie (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie...A
991216006Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een psychische of gedragsaandoening...A
972802086Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel...A
979003010Transplantatie van stamcellen van een donor (Niet-verwante donor) bij / via stamceltransplantatie...A
028999060Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een tumo...B
979001184Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
979001146Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aand...A
972802085Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel...A
029799085Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een gezwel in de hersen(vliez)e...B
990027139Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (meer dan 270 uren) (...A
979001178Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
069499016Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen...B
979001242Implanteren van een ICD (defibrillator voor twee hartkamers) (incl inbrengen elektroden) bij Een aan...A
110401013Meer dan 28 verpleegligdagen bij Hernia diaphragmatica (middenrif-breuk)...B
990416031Meer dan 28 verpleegligdagen bij Coeliakie of ontsteking aan de darmen...A
140301016Implanteren of vervangen van een insulinepomp (Met verpleegligdagen)...B
029799053Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een gezw...B
119499060Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegl...B
099999029Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Meer dan 28 verpleegligdagen - met klin. neurofys. onderzoek...B
029399006Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraak...B
979001244Implanteren of vervangen van een ICD (defibrillator voor twee hartkamers) bij Een aandoening van har...A
979001140Screening voorafgaand aan hartlong- of longtransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aan...A
019999033Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte...B
131999130Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van zenuwen / zenuwwortels / zenuwknopen...B
179799022Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aangeboren hart(vaat)afwijkingen...B
972802072Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator (incl elektroden) bij Een aandoening van...A
990022079Basisbehandeling met aanvullende behandeling (meer dan 6 verpleegligdagen) bij COPD...A
99841800992 tot maximaal 134 verpleegligdagen na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg...A
029199145Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Slokdarm...B
020108106Begeleiding bij immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Baarmoederkanker...B
069899203Meer dan 50 verpleegligdagen (met of zonder multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip...B
029499043Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Huidkank...B
972802104Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel...A
029199254Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker v...B
029199262Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van het spijsverteringsstelsel...B
182199046Meer dan 28 verpleegligdagen bij Operatieve ingreep...B
979003004Transplantatie van stamcellen van een donor (Verwante donor) bij / via stamceltransplantatie...A
990027192Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (meer dan 274 uren)...A
029099062Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker v...B
040401013Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)...B
140401006Meer dan 28 verpleegligdagen bij Nier- of urinestenen...B
069499009Toedienen van immunoglobuline (antistoffen/antilichamen) via een bloedvat (Met verpleegligdagen) bij...B
991116013Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een infectie...A
991316008Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking...A
990216030Meer dan 28 verpleegligdagen bij Urineweginfectie...A
990316052Meer dan 28 verpleegligdagen bij Goedaardige tumor...A
990316063Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het bot- of spierstelsel...A
990916012Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking van de hersenen of het hersenvlies...A
991116022Meer dan 28 verpleegligdagen bij HIV of AIDS...A
991216009Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bedreigde ontwikkeling kind...A
991516008Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening mbt hormonen...A
991516024Meer dan 28 verpleegligdagen bij Groeiachterstand...A
990027154Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (98 tot maximaal 201 uren) (mee...A
979001188Operatie aan hart(klep) (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
979001243Implanteren van een AICD (defibrillator voor een hartkamer) (incl inbrengen elektroden) bij Een aand...A
089999050Het plaatsen van een cochleair implantaat bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang...B
119899009Operatie (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)...B
99841801492 tot maximaal 134 verpleegligdagen bij Geriatrische revalidatiezorg...A
110801006Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een leverziekte...B
100501030Meer dan 28 verpleegligdagen (met beademing) bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)...B
979001134Harttransplantatie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
97900401216 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Gespecialiseerde brandwondenzorg...A
979001245Implanteren of vervangen van een AICD (defibrillator voor een hartkamer) bij Een aandoening van hart...A
020108125Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Baarmoed...B
972802103Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel...A
029399047Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker v...B
029199162Operatie aan de slokdarm/maag (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Maagkanker...B
110401043Meer dan 28 verpleegligdagen bij littekenbreuk...B
099999047Meer dan 28 verpleegligdagen bij Beroerte door hersenbloeding of andere bloeding binnen de schedel...B
020117006Intensieve therapie of therapie waarbij een instrument ingebracht wordt (Meer dan 28 verpleegligdage...B
979001165Begeleiding in geval van harttransplantatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van ha...A
990027189Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (90 tot maximaal 17...A
990022075Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (meer dan 6 verple...A
119499038Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus...B
029799071Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een gezwel in de hersen(vliez)en en/of het zenuwstelsel...B
972802094Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel...A
020108171Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker v...B
029199024Meer dan 28 verpleegligdagen bij Dikkedarm-/endeldarmkanker...B
020117009Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een kwaadaardige tumor...B
029299043Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker v...B
990027136Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het bewegingsapparaat (84 tot maximaal 150 ...A
990022048Verpleegligdagen (basisbehandeling) bij Astma...A
119499032Operatie aan het spijsverteringskanaal (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van de anus...B
199299091Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd l...B
170901058Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van he...B
990030014Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg...A
020110007Operatie (met operatief verwijderen van lymfeklieren) bij Blaaskanker...B
131999021Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een reumatische aandoening...B
020109081Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Prostaat...B
020110079Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker v...B
189599010Meer dan 28 verpleegligdagen bij Slikklachten of een zwelling of abces in de hals...B
099999025Meer dan 28 verpleegligdagen (met klinisch neurofysiologisch onderzoek) bij Herseninfarct/TIA (Trans...B
029199098Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Dikkedar...B
029199153Meer dan 28 verpleegligdagen bij Slokdarmkanker...B
990027184Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (233 tot maximaal 458 uren) (op de polikl...A
039999024Verstrekking van chemo- en/of immuno- en/of chemo-immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Bloedarm...B
049999008Meer dan 28 verpleegligdagen bij Onder- of overvoeding / vetzucht...B
099699049Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van slagaders of haarvaten...B
149399023Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ontsteking aan vrouwelijke organen in het bekken...B
990022061Verpleegligdagen (basisbehandeling) bij Astma...A
159999012Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Begeleiding van de zwangerschap in een gesp...B
972802095Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel...A
990017043Complexe behandeling van pasgeborene (Meer dan 45 verpleegligdagen) bij Neonatologie...A
020108179Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van eierstok(ken) of eileider(s)...B
059899031Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een dementiesyndroom...B
990089009Plaatsen van een neurostimulator bij Pijnbestrijding...B
159999020Meer dan 28 verpleegligdagen bij Begeleiding van de zwangerschap...B
039899019Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem...B
979001257Harttransplantatie bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
029199194Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Maagkank...B
020108227Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van vrouwelijke geslachtsorganen...B
029199218Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegligdagen...B
192001022Ingreep aan de heup (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische o...B
020117036Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Een kwaa...B
099699020Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Diabetische voet...B
028899039Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een goedaardige tumor van de lever...B
099999028Inbrengen bloedstolseloplossend middel (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Herseninfarct/TIA (Transie...B
119499035Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegl...B
990017049Meer dan 45 verpleegligdagen van pasgeborene bij Neonatologie...A
199299103Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerd letsel...B
109599011Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het borst-/longvlies...B
149599013Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van nier(en) of urineleiders...B
199299017Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een niet nader gespecificeerd letsel...B
109599004Sluiten van een lekkage in de luchtwegen / bronchusfistel (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening ...B
119899013Meer dan 28 verpleegligdagen bij Colitis Ulcerosa (chronische ontsteking van de dikke darm)...B
131999043Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van botspierstelsel of bindweefsel...B
020110025Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) b...B
990027166Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (meer dan 182 uren) (op de...A
972802113Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel...A
020107042Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Borstkan...B
972802112Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel...A
199799008Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een letsel als gevolg van bevriezing / een brandwond / een etsing...B
990022081Verpleegligdagen (basisbehandeling) bij COPD...A
119499072Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het spijsverteringsstelsel...B
979003003Transplantatie van eigen stamcellen bij / via stamceltransplantatie...A
029199220Operatie aan het maagdarmkanaal (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Kanker van het spijsvertering...B
090301011Meer dan 28 verpleegligdagen bij Hoge bloeddruk...B
979002138Levertransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier...A
972802119Operatie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van het zenuwstelsel...A
219699028Follow-up na het implanteren van een ICD (defibrillator) (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verple...B
109999057Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een interstitiele (fijnvlekkige) longaandoening...B
110901007Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier...B
099699097Operatie aan de aorta (of plaatsen van een stent) (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van slag...B
099599008Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel...B
990089012Plaatsen van een neurostimulator bij Lage rugklachten...B
140301032Meer dan 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen - nog geen dialyse...B
029399008Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke delen...B
099699013Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere s...B
979001145Begeleiding in geval van hartlong- of longtransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Ee...A
059899051Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een psychische stoornis...B
099599012Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel...B
099899086Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of ...B
069599015Meer dan 28 verpleegligdagen bij Multipele sclerose (MS)...B
979002022Verwijderen van een deel van de lever bij de donor (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van...A
060301011Meer dan 28 verpleegligdagen bij Parkinson...B
020108133Meer dan 28 verpleegligdagen bij Baarmoederkanker...B
069599026Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een Een aandoening / aantasting van centrale het zenuwstelsel...B
119899020Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ziekte van Crohn (chronische darmontsteking)...B
979002011Darmtransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier...A
039899016Meer dan 20 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening van bloed of immuunsysteem...B
099999041Begeleiding bij behandeling van vaatafwijkingen in het hoofd (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Bero...B
040201006Meer dan 28 verpleegligdagen bij Diabetes mellitus (suikerziekte)...B
099999024Meer dan 28 verpleegligdagen bij Herseninfarct/TIA (Transient Ischemic Attack)/andere aandoening in ...B
979002140Niertransplantatie (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier...A
099699032Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Vernauwing of afwijking van slagader(s)...B
069899202Meer dan 50 verpleegligdagen (met multidisciplinaire behandeling) bij Epilepsie of stuip...B
990030019Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg...A
192001063Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van ...B
131999014Meer dan 28 verpleegligdagen bij Reumatische gewrichtsontsteking...B
099899035Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of ...B
029099008Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borstkas...B
979001150Nazorg na hartlong- of longtransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart ...A
990027146Multidisciplinaire behandeling na een Amputatie (52 tot maximaal 140 uren) (meer dan 14 verpleegligd...A
060301008Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een stoornis van houding en beweging veroorzaakt in het zenuwstelse...B
979002160Begeleiding van de ontvanger - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij...A
972802073Plaatsen of vervangen van een eenzijdige neurostimulator (incl elektroden) bij Een aandoening van he...A
109999039Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen...B
099899049Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of ...B
979001192Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
979002191Begeleiding van de donor - in geval van transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / v...A
119499029Operatie aan het spijsverteringskanaal (met behulp van scopie-apparatuur - met meer dan 28 verpleegl...B
099899098Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of ...B
131999024Meer dan 28 verpleegligdagen bij Jicht...B
109599012Meer dan 28 verpleegligdagen (met het plaatsen van een thoraxdrain om de lucht tussen het long- en b...B
019999006Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een infectieziekte...B
109699007Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het ademhalingsstelsel...B
099699067Meer dan 28 verpleegligdagen (Inwendige geneeskunde/ Reumatologie) bij Een aandoening van slagaders ...B
119499045Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de anus...B
099799022Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aandoening aan aders / lymfevaten / lym...B
990916036Meer dan 28 verpleegligdagen bij Spina bifida (open rug)...A
069499064Grote reconstructie Bij een aandoening van de aangezichtszenuw...B
979002170Nazorg van de ontvanger na transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplant...A
979001158Screening voorafgaand aan harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening...A
029099027Operatieve ingreep aan het strottenhoofd bij Kanker van ademhalingsstelsel/(andere) organen in borst...B
182199010Meer dan 28 verpleegligdagen bij Flauwvallen / vermoeidheid / koorts / een vergelijkbare algemene kl...B
131999033Meer dan 28 verpleegligdagen bij Ziekten van botspierstelsel...B
179799016Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking...B
029199211Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur - zonder of met maximaal 28 verple...B
990027158Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van de hersenen (162 tot maximaal 397 uren) (op...A
020109024Meer dan 28 verpleegligdagen bij Prostaatkanker...B
979002010Darmtransplantatie bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvleesklier...A
979001185Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
119599007Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de blinde darm of het buikvlies...B
979001186Operatie aan de aorta of aortaboog - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
049799015Meer dan 28 verpleegligdagen bij Hemochromatose (ijzerstapeling) of een andere leverafwijking...B
029199202Meer dan 28 verpleegligdagen bij Maagkanker...B
020107009Meer dan 28 verpleegligdagen bij Borstkanker...B
120201004Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een huidaandoening met blaren...B
039999026Begeleiding bij chemo- en/of immuno- en/of chemo-immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Bloedarmo...B
099999046Begeleiding bij behandeling van vaatafwijkingen in het hoofd (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Bero...B
192001034Ingreep aan de knie (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevolg van chirurgische o...B
990030009Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de hersenen/zenuwen/het ruggenmerg...A
020110027Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van nier(en) of urinewegen...B
990027175Multidisciplinaire behandeling bij/na een Dwarslaesie (164 tot maximaal 354 uren) (op de polikliniek...A
099699100Operatie aan slagader(s) (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagad...B
150101008Meer dan 28 verpleegligdagen bij Pathologie in de eerste 16 weken van de zwangerschap...B
131999076Meer dan 28 verpleegligdagen bij Klachten aan de wervelkolom...B
129999053Behandeling van een open been (ulcus cruris) (Met verpleegligdagen)...B
129999042Amputatie (Met verpleegligdagen) bij Een infectie of een overige aandoening van huid of onderhuids b...B
029999033Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader omschreven tumor...B
039999019Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedvormende organen...B
990516027Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van hart of vaatstelsel...A
179799037Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking...B
179799039Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking...B
979002201Nazorg van de donor na transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / via transplantie v...A
979001170Nazorg na harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of...A
019999031Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdag(en)) bij Een infectieziekte...B
099899067Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of ...B
020112015Meer dan 28 verpleegligdagen bij Schildklierkanker...B
131999257Zeer complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van botspierstel...B
199299023Meer dan 28 verpleegligdagen bij Breuk van het dijbeen...B
170901039Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking van de heup...B
979001189Operatie aan hart(klep) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
129999058Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een infectie of een overige aandoening van ...B
990022055Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijk...A
990022074Basisbehandeling met psychosociale behandeling en behandeling gericht op verbetering van lichamelijk...A
979001164Begeleiding in geval van harttransplantatie (6 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening ...A
099499009Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een hartaandoening als gevolg van geblokkee...B
029199003Een combinatiebehandeling van chirurgie en chemotherapie bij Dikkedarm-/endeldarmkanker...B
192001043Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een complicatie als gevolg van chirurgische of medische behandeling...B
199199008Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een letsel door een uitwendige oorzaak...B
109999005Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een acute infectie van de onderste luchtwegen...B
979002053Transplantatie van de nier en alvleesklier (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/le...A
140301052Meer dan 28 verpleegligdagen bij Chronisch nierfalen...B
979002037Transplantatie van de alvleesklier (Met verpleegligdagen) bij / via transplantie van nier/lever/darm...A
990516008Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren hartafwijking...A
039899003Begeleiding bij chemo- en/of chemo-immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van bloe...B
020112035Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Schildkl...B
099899061Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of ...B
9790040106 tot maximaal 15 verpleegligdagen (met operatie) bij Gespecialiseerde brandwondenzorg...A
219699012Follow-up na een hartinfarct (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen)...B
149999030Meer dan 28 verpleegligdagen bij Klachten van de onderste urinewegen...B
979001182Operatie aan de aorta - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
131999070Meer dan 28 verpleegligdagen bij Osteoporose (botontkalking)...B
170901052Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aangeboren afwijking van het botspierstelsel...B
059899044Verslavingszorg (Met meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een psychische stoornis...B
140301049Meer dan 28 verpleegligdagen bij Acuut nierfalen...B
020109078Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker v...B
990027181Multidisciplinaire behandeling bij/na een Orgaanaandoening (51 tot maximaal 140 uren) (meer dan 14 v...A
040401018Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)...B
099699073Operatie aan de operatie of een bloedvat in de buikholte (Operatie aan de aorta - met verpleegligdag...B
149999080Operatie bij Bekkenbodemklachten...B
029299009Meer dan 28 verpleegligdagen bij Kanker van lip / mond- / keelholte / hals...B
979001157Screening voorafgaand aan harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van ha...A
100501029Meer dan 28 verpleegligdagen bij COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease)...B
972802074Plaatsen of vervangen van een dubbelzijdige neurostimulator bij Een aandoening van het zenuwstelsel...A
979002150Screening van de ontvanger - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bi...A
129999069Operatieve ingreep (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader gespecificeerde aandoening van huid of ...B
089999075Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een ontsteking in het middenoor of de gehoorgang...B
979001179Operatie aan de aorta - in de borstkas of buikholte bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
029099003Operatief verwijderen van het strottenhoofd of de luchtpijp of uitgebreide verwijdering van lymfklie...B
149999039Meer dan 28 verpleegligdagen bij Goedaardige prostaatvergroting...B
99841801557 tot maximaal 91 verpleegligdagen na Beroerte bij Geriatrische revalidatiezorg...A
990516005Operatief plaatsen van een pacemaker bij Een aandoening van hart of vaatstelsel...A
990089019Plaatsen van een pompsysteem bij Pijnbestrijding...B
119999008Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een ziekte van slokdarm / maag / twaalfvingerige darm...B
979001181Operatie aan de aorta - in de borstkas bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
219699020Follow-up na een hartoperatie en/of dotterbehandeling (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegl...B
069499037Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de zenuwen van de armen of benen bijv polyneurop...B
090501010Meer dan 28 verpleegligdagen bij Longembolie (afsluiting van een longslagader)...B
979001193Operatie aan hartklep(pen) bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
990089038Vervangen van een pompsysteem bij Pijnbestrijding...B
020110036Meer dan 28 verpleegligdagen bij Blaaskanker...B
131999038Meer dan 28 verpleegligdagen bij HNP (hernia van de tussenwervelschijf) of uitstralende pijn...B
990004012Complexe reconstructie van spieren / pezen / bloedvaten / zenuwen (Met verpleegligdagen) bij / door ...B
990004010Operatie aan de schedel bij Plastische chirurgie aan het gezicht...B
040401021Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van endocriene (hormoonafgevende) klier(en)...B
049799012Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een stofwisselingsstoornis...B
049899011Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van de schildklier...B
149999051Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van urinewegen of prostaat...B
979001195Operatie aan de hartwand bij Een aandoening van hart en/ of long(vaten)...A
110901002Operatieve ingreep aan de alvleesklier bij Een aandoening van galblaas / galwegen / alvleesklier...B
140301035Meer dan 28 verpleegligdagen bij Insulinepomp of shunt of port-a-cath...B
099799033Verpleegligdagen bij Een abnormale ophoping van eiwitten en vocht (lymfoedeem)...B
979002181Screening van de donor - voorafgaand aan transplantatie (14 tot maximaal 28 verpleegligdagen) bij / ...A
029999007Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een niet nader omschreven tumor...B
089999006Meer dan 28 verpleegligdagen bij Een aandoening van het oor...B
990022058Basisbehandeling met psychosociale behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal ...A
990022078Basisbehandeling met psychosociale behandeling (op de polikliniek of dagbehandeling of tot maximaal ...A
990022076Basisbehandeling met behandeling gericht op verbetering van lichamelijke conditie (op de polikliniek...A
0201080866 tot maximaal 28 verpleegligdagen bij Baarmoederhalskanker...B
990027164Multidisciplinaire behandeling bij/na een Aandoening van het zenuwstelsel (40 tot maximaal 123 uren)...A
990017042Complexe behandeling van pasgeborene (31 tot maximaal 45 verpleegligdagen) bij Neonatologie...A
170901033Inbrengen van een gewrichtsprothese bij Een aangeboren afwijking van de heup...B
020110082Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Blaaskan...B
039899005Verstrekking van chemo- en/of chemo-immunotherapie (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van blo...B
149599021Meer dan 28 verpleegligdagen bij Nierontsteking...B
029399054Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewrichtskraakbeen / weke de...B
029399027Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Kanker van bot / gewricht...B
99841801657 tot maximaal 91 verpleegligdagen bij Geriatrische revalidatiezorg...A
979001203Operatie om trombose/bloedstolsel uit de longslagaders te verwijderen bij Een aandoening van hart en...A
990089025Plaatsen van een pompsysteem bij Lage rugklachten...B
020108219Ondersteunende/ palliatieve zorg (Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen) bij Kanker v...B
099899027Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Een (chronische reumatische) hartziekte of ...B
029199222Operatie aan het maagdarmkanaal (met behulp van scopie-apparatuur) bij Kanker van het spijsvertering...B
192001069Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia (Met verpleegligdagen) bij Een complicatie als gevol...B
979001210Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en...A
099499031Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Tekenen van onvoldoende bloedtoevoer naar h...B
099699016Botoperatie of amputatie (Met verpleegligdagen) bij Aderverkalking (Atherosclerose / Perifere slagad...B
069799006Meer dan 28 verpleegligdagen bij Migraine of een andere vorm van hoofdpijn...B
979001169Nazorg na harttransplantatie (Maximaal 5 verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en/ of long(v...A
028999007Verstrekking van chemotherapie bij Acute leukemie...B
170901060Complexe operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een aangeboren afwijking van het bot...B
990027190Multidisciplinaire behandeling bij/na Chronische pijn of een psychische stoornis (42 tot maximaal 89...A
029199114Operatie aan de slokdarm/maag (Zonder of met maximaal 28 verpleegligdagen) bij Slokdarmkanker...B
039999016Meer dan 20 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Bloedarmoede of ziekten van bloed of bloedv...B
972802071Epilepsiechirurgie bij Een aandoening van het zenuwstelsel...A
979002021Verwijderen van een deel van de lever bij de donor bij / via transplantie van nier/lever/darm/alvlee...A
020110017Kijkoperatie in de buikholte (met operatief verwijderen van lymfeklieren - met verpleegligdag(en)) o...B
119499053Implanteren / vervangen / verwijderen van een darmneuromodulator bij een aandoening van het spijsver...B
990116020Behandeling of onderzoek bij Kanker van het centrale zenuwstelsel...A
149999060Meer dan 28 verpleegligdagen bij Bekkenbodemklachten...B
099699023Botoperatie of amputatie (Met verpleegligdagen) bij Diabetische voet...B
979001212Hartoperatie in geval van aangeboren afwijking (Met verpleegligdagen) bij Een aandoening van hart en...A
099799024Behandeling van een open been (ulcus cruris) (Meer dan 28 verpleegligdagen) bij Een aandoening aan a...B
029999037Operatie aan de wervelkolom (Met verpleegligdagen) bij Een niet nader omschreven tumor...B
090301008Meer dan 28 dagbehandelingen en/ of verpleegligdagen bij Hoge bloeddruk...B
979002139Levertransplantatie bij / via transplantatie van nier/lever/darm/alvleesklier...A