Aan welke ziekenhuis behandelingen wordt het meest uitgegeven?

Hieronder staat per specialisme de top 5 van de behandelingen waar het meest aan wordt uitgegeven. Van de behandeling wordt de gemiddelde prijs genoemd (bron: opendisdata.nl, 2014) het aantal behandelingen (bron: opendisdata.nl, 2014) en het hoeveel geld in het totaal wordt uitgegeven. Aantallen zijn gebasseerd op ongeveer 90% van alle behandelingen. Zie ook Opendisdata.nl Oogheelkunde, Orthopedie


Spring snel naar een specialisme: Oogheelkunde - Keel-, neus- en oorheelkunde - Chirurgie - Plastische chirurgie - Orthopedie - Urologie - Obstetrie en gynaecologie - Neurochirurgie - Dermatologie - Inwendige geneeskunde - Kindergeneeskunde - Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts) - Cardiologie - Longziekten - Reumatologie - Allergologie - Cardio thoracale chirurgie - Neurologie - Geriatrie - Radiotherapie - Radiologie (voorheen radiodiagnostiek) - Anaesthesiologie - Klinische genetica - #N/B -


Oogheelkunde

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Staaroperatie bij een ziekte van de ooglensDetails
Injectie met medicijnen in het glasvocht bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oogDetails
Ingewikkelde staaroperatie bij een ziekte van de ooglensDetails
Operatief herstel van een netvliesloslating bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oogDetails
Operatie waarbij het glasvocht wordt verwijderd bij een oogontsteking, ziekte van het netvlies/ vaatvlies/ glasachtig lichaam in het oogDetails

Keel-, neus- en oorheelkunde

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Operatie aan het middenoor bij een aandoening van het middenoorDetails
Operatie aan de neusbijholten bij bijholte ontstekingDetails
Operatie aan de neus- of keelamandelen bij een acute infectie van de bovenste luchtwegenDetails
Operatie aan de neus- of keelamandelen tijdens een ziekenhuisopname bij een acute infectie van de bovenste luchtwegenDetails
Plaatsen van een geluidsversterkend implantaat bij doofheid van het binnenoorDetails

Chirurgie

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Onderzoek of behandeling op de polikliniek of dagbehandeling bij letsel, exclusief gebroken heupDetails
Operatie galblaas en/of galwegen tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklierDetails
Uitgebreide operatie aan het maagdarmkanaal met maximaal 28 verpleegdagen bij kanker van dikke darm of endeldarmDetails
Kijkoperatie tijdens ziekenhuisopname bij vetzuchtDetails
Operatief verwijderen van de blinde darm bij een ziekte aan de blinde darm/ buikvliesDetails

Plastische chirurgie

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Hersteloperatie aan armen en/of benen door een plastisch chirurgDetails
Borstverkleining door een plastisch chirurgDetails
Beperkte hersteloperatie van de armen en/of benen door een plastisch chirurgDetails
Beperkte hersteloperatie door een plastisch chirurgDetails
2 of 3 polikliniekbezoeken of onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling i.v.m. plastische chirurgieDetails

Orthopedie

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Inbrengen van een knieprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de knieDetails
Inbrengen van een heupprothese tijdens een ziekenhuisopname bij slijtage van de heupDetails
Uitgebreide operatie knie bij een ziekte van botspierstelselDetails
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij een ziekte van botspierstelselDetails
Uitgebreide operatie schouder bij een ziekte van botspierstelselDetails

Urologie

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Kijkoperatie bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van de blaasDetails
Kijkoperatie bij nierstenenDetails
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij plasklachten (LUTS)Details
Kijkoperatie bij een goedaardige vergroting van de prostaatDetails
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of dagbehandeling bij een goedaardige vergroting van de prostaatDetails

Obstetrie en gynaecologie

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Begeleiding van een spontane bevalling bij een bevallingDetails
Keizersnede bij een bevallingDetails
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij begeleiding zwangerschapDetails
Bevalling via de vagina met behulp van een verlostang of vacuümcup bij een kunstverlossingDetails
Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij begeleiding zwangerschapDetails

Neurochirurgie

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Overige operaties aan de lage rug, waaronder lage rughernia, tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelselDetails
Operatie aan de wervelkolom waaronder nekhernia of operatie aan meerdere wervels tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelselDetails
Ingewikkelde operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelselDetails
Heroperatie aan een lage rughernia of aan meerdere wervels tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelselDetails
Ingewikkelde en langdurige operatie aan de wervelkolom tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van botspierstelselDetails

Dermatologie

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Een tot 2 operatie(s) bij huidkanker of voortekenen daarvanDetails
1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidkanker of voortekenen daarvanDetails
Enkelvoudige ingreep aan de huid bij een goedaardig gezwel van de huidDetails
1 of 2 polikliniekbezoeken bij huidontsteking of eczeemDetails
Mohs-microchirurgie (laag voor laag wegnemen en onderzoeken van tumorweefsel) bij huidkanker of voortekenen daarvanDetails

Inwendige geneeskunde

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 1 tot maximaal 3 dialyses per week bij nierfalenDetails
Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een infectieDetails
Filteren van het bloed door een kunstnier (dialyse) met 4 of 5 dialyses per week bij nierfalenDetails
Automatische Peritoneaal Dialyse (buikspoeling) bij nierfalenDetails
Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij algemene klachten/symptomenDetails

Kindergeneeskunde

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Begeleiden bij een behandeling met een insulinepomp zonder sensor bij diabetes (suikerziekte), bij kinderenDetails
Behandeling of onderzoek en/of meer dan 2 polikliniekbezoeken en/of 1 dagbehandeling bij diabetes (suikerziekte), bij kindDetails
Begeleiden bij een behandeling met een insulinepomp met sensor bij diabetes (suikerziekte), bij kinderenDetails
Maximaal 5 verpleegdagen met teambehandeling en klinisch neurofysiologisch onderzoek bij epilepsie of stuip bij kinderenDetails
Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij diabetes (suikerziekte), bij kindDetails

Gastro-enterologie (maag-darm-lever-arts)

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van het spijsverteringsstelselDetails
Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een goedaardig of kwaadaardig gezwel of poliep van het spijsverteringsstelselDetails
Onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal bij een ziekte van slokdarm/ maag/ twaalfvingerige darmDetails
Ingewikkeld onderzoek of behandeling van het maagdarmkanaal tijdens een ziekenhuisopname met meer dan 2 verpleegdagen bij een ziekte van de galblaas/ galstenen/ alvleesklierDetails
Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen bij een ziekte van het spijsverteringsstelselDetails

Cardiologie

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Operatief plaatsen van een 1 of 2 draads pacemaker tijdens een ziekenhuisopname bij een ziekte van het hartDetails
Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij onvoldoende bloedtoevoer naar het hartDetails
Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij cardiologie bij een ritmestoornis van het hartDetails
Maximaal 5 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij pijn op de borstDetails
6 tot maximaal 28 dagbehandelingen en/of verpleegdagen bij acuut hartfalenDetails

Longziekten

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Ziekenhuisopname van 6 tot en met 28 verpleegdagen bij longontstekingDetails
Opname met 5 tot maximaal 14 verpleegdagen bij een chronische ontsteking van de longen met/ zonder blijvende schade (COPD)Details
Verstrekking van chemotherapie bij uitzaaiingen tijdens een ziekenhuisopname bij kanker van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkasDetails
Onderzoek(en) of behandeling tijdens een polikliniekbezoek of dagbehandeling bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkasDetails
Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkasDetails

Reumatologie

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Maximaal 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij een reumatische aandoeningDetails
3 tot 4 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoeningDetails
Vervolgcontact met 1 of 2 polikliniekbezoeken bij een reumatische aandoeningDetails
3 tot 4 polikliniekbezoeken bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis)Details
1 of 2 polikliniekbezoeken tijdens een vervolgcontact bij een gewrichtsontsteking als gevolg van reuma (reumatoïde artritis)Details

Allergologie

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
1 of 2 polikliniekbezoeken en maximaal 2 testen tijdens een eerste contact bij allergieDetails
Maximaal 2 testen met meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens eerste contact bij allergieDetails
Een of meerdere injecties met maximaal 2 testen tijdens een vervolgcontact bij allergieDetails
Meer dan 2 testen met meer dan 2 polikliniekbezoeken tijdens een eerste contact bij allergieDetails
1 of 2 polikliniekbezoeken en maximaal 2 testen tijdens een vervolgcontact bij allergieDetails

Cardio thoracale chirurgie

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) tijdens een ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkasDetails
Chirurgische teambespreking en/of polikliniekbezoek bij een ziekte van het hartDetails
Operatief verwijderen van een gedeelte van de long(en) bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkasDetails
Diagnostische ingreep in de borstkas tijdens een ziekenhuisopname bij goedaardig of kwaadaardig gezwel van het ademhalingsstelsel of van andere organen in de borstkasDetails
Overige ingewikkelde operatie aan de borstkas tijdens een ziekenhuisopname bij een aangeboren afwijking botspierstelselDetails

Neurologie

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte)Details
Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte)Details
Ziekenhuisopname met maximaal 5 verpleegdagen met klinisch neurofysiologisch onderzoek bij een afsluiting (CVA) of tijdelijke afsluiting (TIA) van een slagader in de hersenen (beroerte)Details
Ziekenhuisopname van 6 tot maximaal 28 verpleegdagen bij een bloeding in de hersenen of binnen de schedelDetails
Slaapademhalingsregistratie onderzoek bij een slaapstoornisDetails

Geriatrie

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Ziekenhuisopname met 4 tot maximaal 14 verpleegdagen bij ouderdomsklachtenDetails
Ziekenhuisopname met meer dan 14 verpleegdagen bij ouderdomsklachtenDetails
Medebehandeling door: een klinisch geriaterDetails
Meer dan 1 polikliniekbezoek tijdens een eerste contact bij ouderdomsklachtenDetails
Eerste contact, behandeling in de polikliniek bij ouderdomsklachtenDetails

Radiotherapie

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
3-D (3 dimensionale) radiotherapie (bestraling)Details
Radiotherapie (bestraling) met beeldvormend onderzoek (röntgen of echo of CT-scan of MRI)Details
Radiotherapie (bestraling) intensiefDetails
Radiotherapie (bestraling) kortDetails
Radiotherapie (bestraling) met hoge precisie door stereotaxieDetails

Radiologie (voorheen radiodiagnostiek)

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Inbrengen van een stent(-graft) (buisje van kunststof en metaal) in een slagader door een radioloogDetails
Afsluiten van een bloedvat of inbrengen van botcement door een radioloogDetails
Behandeling van een bloedvatvernauwing door een radioloogDetails
Inbrengen van meerdere stent(-graft)s (buisje van kunststof en metaal) in een slagader door een radioloogDetails
Injecteren van medicatie door een radioloogDetails

Anaesthesiologie

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Middel ingewikkelde pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachtenDetails
Minder complexe pijnbestrijding bij pijn bij lage rugklachtenDetails
Minder complexe pijnbestrijding bij zenuwpijnDetails
Plaatsen van een pijnbestrijdingsapparaat dat elektrische prikkels geeft bij pijn bij lage rugklachtenDetails
Middel ingewikkelde pijnbestrijding bij zenuwpijnDetails

Klinische genetica

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Tijdens een ziekenhuisopname een bezoek van een ander specialisme: de klinisch geneticusDetails

#N/B

Type behandeling Prijs DBC onderhoudAantal per jaarTotaal uitgaven per jaarDetails behandeling
Onderzoek of -behandeling van het gehoor - meer dan 1 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornisDetails
Uitgebreid onderzoek of -behandeling van het gehoor - meer dan 3 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornisDetails
Uitgebreid onderzoek of -behandeling van spraak en/of taal - meer dan 3 bij een stoornis in spraak/ taalDetails
Zeer uitgebreid onderzoek of -behandeling van spraak en/of taal - meer dan 8 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornisDetails
Zeer uitgebreid onderzoek of -behandeling van het gehoor - meer dan 8 uur bij een gehoorstoornis/ audiologische stoornisDetails